Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Sateenkaari-ihmisiin kohdistuvat syrjintä- ja viharikokset

Viharikoksia, vihapuhetta ja syrjintää kohdistuu keskimääräistä enemmän seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluviin ihmisiin.

Viharikoksella tarkoitetaan rikosta, jonka motiivina on uhrin kuuluminen tai oletettu kuuluminen johonkin vähemmistöön. Viha voi kohdistua esimerkiksi uhriksi joutuneen ihmisen seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun.

Vihapuhe on viestintää, joka levittää tai lietsoo vihaa yhtä ihmistä tai ihmisryhmää vastaan henkilöön liittyvän syyn perusteella. Vihapuhe voi olla viharikos, jos se täyttää jonkun rikoksen tunnusmerkistön ja sen taustalla on ennakkoluulo jotain ihmisryhmää kohtaan.

Viharikoksia voivat olla muun muassa kunnianloukkaus, laiton uhkaus ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvat rikosepäilyt ovat usein sanallisia loukkauksia ja pahoinpitelyitä. Viharikosmotiivi on rikoslaissa mainittu peruste rangaistuksen koventamiselle.

Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen ja perhesuhteiden perusteella on kielletty yhdenvertaisuuslaissa. Tasa-arvolaki puolestaan kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Tämä koskee myös syrjintää, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen.​

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat olla myös rakenteellisen väkivallan kohteina, joka johtuu muun muassa yhteiskunnan sosiaalisista normeista. Tämä voi ilmetä esimerkiksi fyysisenä ja emotionaalisena lähisuhdeväkivaltana, koulussa tapahtuvana väkivaltana sekä katuväkivaltana.

Lapset ja nuoret, jotka eivät vastaa yhteiskunnan sukupuoleen liitettyjä normeja, ovat keskimääräistä suuremmassa riskissä kohdata väkivaltaa, syrjintää ja muun muassa vanhempiensa torjuntaa.

Hae tukea ja tee rikosilmoitus

Paljon sateenkaari-ihmisiin kohdistuvaa rikollisuutta jää piiloon. Tämä voi johtua siitä, ettei uhri uskalla häpeän pelossa tehdä asiasta rikosilmoitusta tai pelkää, ettei asiaa oteta vakavasti. Ilmoituksen tekemisen kynnystä saattavat nostaa myös kokemukset viranomaisten epäkunnioittavasta kohtelusta sekä aiheettomat syyllisyyden tunteet.

On tärkeää, että rikoksen kaikki uhrit uskaltavat ilmoittaa rikoksesta poliisille. Jokaisella on siihen oikeus, eikä rikos ole koskaan uhri syytä.

Setan sivuilla on hyvä ohje, kuinka viharikoksesta ja vihapuheesta sekä syrjinnästä ja häirinnästä kannattaa tehdä rikosilmoitus poliisille ja ilmoittaa mahdollisille muille asiaan kuuluville toimijoille: Seta.fi: Viharikokset ja vihapuhe

RIKU tarjoaa neuvoja ja käytännön tukea rikosprosessiin

Rikosuhripäivystyksen palveluihin ovat tervetulleita kaikki – riippumatta sukupuolesta, sukupuolettomuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Jos epäröit rikosilmoituksen tekoa, voit saada RIKUsta keskusteluapua ja kysyä tukihenkilöä, joka voi esimerkiksi tulla mukaan tekemään rikosilmoitusta tai kuulusteluihin.

RIKUn yhdenvertaisuusosaamista on pyritty vahvistamaan koulutuksilla ja organisaation sisäisillä rakenteilla. Jos olet RIKUn asiakas ja haluat antaa palautetta toiminnastamme, voit jättää palautetta palautelomakkeen kautta nimettömänä. Anna palautetta RIKUn toiminnasta

Muita tukipalveluita: Seta.fi: Tukea viharikosten kohteille ja tekijöille

Lähteitä: Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2020, Kouluterveyskysely, Oikeusministeriön esite viharikoksista sateenkaari-ihmisille 2021, Seta: Viharikokset ja vihapuhe, Setan koulutus RIKUn henkilöstölle 6/2020

Lue lisää