Anna palautetta PoistuNopea poistuminen Siirry sisältöön

Rikosuhripäivystyksen palveluiden riittävä rahoitus on turvattava

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) palveluiden rahoitukseen ei oikeusministeriön talousarvioesityksessä ole esitetty indeksikorotusta, joka takaisi palveluiden säilymisen nykyisellä tasollaan. RIKUn palveluita joudutaan supistamaan vuonna 2024, jos valtionavustus RIKUn julkisen palveluvelvoitteen toteuttamiseen säilyy nykyisellään samalla kun henkilöstö- ja muut kustannukset väistämättä kasvavat. 

– Viime vuonna 28 300 rikoksen uhria, uhrin läheistä ja todistajaa sai apua Rikosuhripäivystyksestä. Rikosprosessi on lähes aina uhrille vieras ja raskas kokemus, jossa RIKUn tarjoama tuki ja käytännön neuvot auttavat uhria jaksamaan ja saamaan oikeutta, sanoo RIKUn toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg. 

RIKUn valtionavustus yleisten tukipalveluiden toteuttamiseen on ollut 4 675 000 euroa vuodesta 2022 lähtien. Samaan aikaan RIKUn asiakkaiden määrä on kasvanut huomattavasti. Neljässä vuodessa 2018–2022 asiakkaiden määrä kaksinkertaistui, ja kasvu on jatkunut vuonna 2023. Kasvusta johtuen toimintaa on jo tehostettu muun muassa panostamalla puhelinauttamiseen. 

RIKU on esittänyt oikeusministeriölle, että tarve avustuksen kasvulle on noin 10 prosenttia. 

RIKUn asiakkaat eri palveluissa 2014–2022: 

Viivadiagrammi, joka kuvaa RIKUn asiakasmäärän kasvua.

Lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten uhrit ovat suurimpia asiakasryhmiä 

Yleisimmät syyt asiakkuuteen viime vuonna olivat lähisuhdeväkivalta (6100 asiakasta), seksuaalirikokset (4500) ja omaisuusrikokset (2800). Verkkorikosten uhrien määrä on ollut kasvussa viime vuosina. Kolme neljäsosaa asiakkaista on naisia. RIKUlla on ollut merkittävä rooli Vastaamo-tietomurron uhrien tukemisessa jo lähes kolmen vuoden ajan ja työ jatkuu. 

RIKUsta asiakkaat saavat tukea ja neuvontaa rikosprosessiin liittyen sekä keskusteluapua rikoskokemukseen. Palveluiden supistaminen voi kohdentua sekä puhelin- ja chat-palveluihin että henkilökohtaiseen kasvokkaiseen tukeen.  

– Viime vuosina erityinen haaste rikoksen uhrien asemassa ovat olleet pitkät rikosprosessit, jotka kuormittavat uhreja ja jättävät heidät usein epätietoisuuteen pitkiksi ajoiksi, Åberg sanoo. 

RIKUn peruspalveluissa työskentelee tällä hetkellä noin 66 työntekijää henkilötyövuosissa laskettuna, ja vapaaehtoisia on yli 500. RIKUn toiminta perustuu vahvasti vapaaehtoisten tekemään asiakastyöhön, jota tehdään työntekijän tuella ja ohjauksessa. Rahoituksen jääminen nykytasolle ei riitä nykyisen henkilöstöresurssin ylläpitämiseen, mikä vaikuttaa suoraan myös vapaaehtoisten tekemään auttamistyöhön. 

RIKUssa on jo nyt käynnistetty säästötoimenpiteitä palvelutason ylläpitämiseksi ensi vuonna. Tällä hetkellä laskelmat osoittavat, että ilman valtioavustuksen indeksikorotusta tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg
050 3378703

leena-kaisa.aberg@riku.fi