Hae tukihenkilöksi ihmiskaupan uhrille

Etsimme motivoituneita vapaaehtoisia tukihenkilöiksi ihmiskaupan ja sen kaltaisen hyväksikäytön uhreille eri puolilta Suomea.

Asiakkainamme on tällä hetkellä yhteensä noin 300 erilaisen hyväksikäytön uhriksi joutunutta henkilöä. Heistä suuri osa on ulkomaalaistaustaisia aikuisia, jotka ovat joutuneet Suomessa työperäisen ihmiskaupan tai muun työvoiman hyväksikäytön uhriksi. Sen lisäksi asiakkainamme on myös useita seksuaalisen hyväksikäytön, pakkoavioliiton tai rikolliseen toimintaan pakottamisen uhreja.

Tukihenkilö toimii työntekijän työparina ja voi auttaa rikoksen uhria olemalla tukena esimerkiksi poliisilaitoksella, oikeudenkäynnissä ja muissa asiakkaan tilanteen kannalta tärkeissä asioissa sekä tarjoamalla keskustelutukea.

Toiminta sopii avarakatseiselle ja joustavalle aikuiselle, jolla on tasapainoinen elämäntilanne, mahdollisuus sitoutua pitkäkestoiseen tukisuhteeseen ja osallistua satunnaisesti myös virka-aikana tapahtuviin tapaamisiin. Vapaaehtoiset toimivat etunimellään eivätkä luovuta henkilökohtaisia yhteystietojaan asiakkaille. Rikosuhripäivystys (RIKU) korvaa vapaaehtoistyöstä syntyvät kulut ja tarjoaa vapaaehtoisilleen säännöllistä koulutusta, työnohjausta ja virkistystä.

Tukihenkilönä toimiminen edellyttää Rikosuhripäivystyksen järjestämään koulutukseen osallistumista. Koulutus suoritetaan pääosin verkkokurssina ennen lähiopetuspäiviä ja alkaa yhteisellä videotapaamisella ti 2.6.2020 klo 16-19 sekä jatkuu pienryhmätapaamisin elokuussa. Lähiopetuspäivät järjestetään Helsingissä la-su 12-13.9.2020 klo 10-16. Koulutustapaamisiin osallistuminen on välttämätöntä kurssin suorittamiseksi. Koulutus on yhteensä noin 50 oppitunnin mittainen.

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, täytä 6.5.2020 klo 16.00 mennessä hakulomake verkossa. Kutsumme osan hakijoista haastatteluun toukokuun aikana.

Lisätietoja: katarina.iskala@riku.fi