Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Rikoksen uhri rikosprosessissa selkosuomeksi

Esite pdf-tiedostona

Esitteen pikkukuvaTästä esitteestä saat tietoa siitä,
mitä rikosprosessissa tapahtuu.

Rikosprosessi on tapahtumien sarja,

johon kuuluvat rikosilmoituksen tekeminen,

esitutkinta, syyteharkinta, oikeudenkäynti

ja rangaistuksen määrääminen.

Rikosilmoituksen tekeminen

Rikosilmoitus tarkoittaa sitä,
että rikoksesta ilmoitetaan poliisille.

Rikosilmoituksen voi tehdä kuka tahansa,

esimerkiksi uhri, uhrin läheinen tai poliisi.

Ilmoituksen voi tehdä poliisiasemalla
tai netissä osoitteessa
poliisi.fi.

Jos teet rikosilmoituksen itse,
kerro tapahtumasta mahdollisimman tarkasti.

Tee ilmoitus niin pian kuin pystyt.

Silloin rikos on helpompi selvittää.

Jos et ymmärrä suomea,

voit tehdä ilmoituksen sillä kielellä,

jota ymmärrät.

Jos tarvitset apua, voit kysyä
itsellesi tukihenkilöä Rikosuhripäivystyksestä.

Tukihenkilö voi auttaa

rikosilmoituksen tekemisessä

ja tukea sinua koko rikosprosessin ajan.

Rikosilmoituksen tekemisen jälkeen
jatko riippuu siitä,

onko rikos asianomistajarikos

vai virallisen syytteen alainen rikos.

Asianomistajarikos tarkoittaa sitä,
että voit itse päättää,

haluatko rangaistuksen rikoksen tekijälle.

Jos et halua tekijälle rangaistusta,

poliisi lopettaa asian käsittelyn.

Jos rikos on virallisen syytteen alainen,
poliisi jatkaa asian käsittelyä,

vaikka et haluaisi rangaistusta tekijälle.

Poliisi tekee esitutkinnan

Esitutkinnassa poliisi selvittää tarkasti,
mitä tapahtui ja mitä vahinkoa syntyi.

Poliisi kuulustelee uhria ja tekijää

sekä muita ihmisiä, jotka liittyvät rikokseen.

Poliisi voi keskeyttää esitutkinnan,
jos rikoksesta tai tekijästä ei ole näyttöä

tai osapuolet sopivat asian.

Jos esitutkinta jatkuu,
poliisi tekee siitä lopuksi pöytäkirjan,

jossa on kaikki tiedot rikoksesta.

Tätä sanotaan esitutkintapöytäkirjaksi.

Jos olet rikoksen uhri,
voit pyytää pöytäkirjasta itsellesi kopion.

Kopio on sinulle ilmainen.

Sinulla on oikeus saada kopio

sillä kielellä, jota ymmärrät.

Kun poliisin esitutkinta on valmis,
esitutkintapöytäkirja toimitetaan syyttäjälle,

joka aloittaa syyteharkinnan.

Syyttäjä päättää,
nostetaanko syyte

Syyttäjä on viranomainen,
joka päättää, nostetaanko rikoksesta syyte.

Sitä ennen hän tekee syyteharkinnan

eli tutustuu tapaukseen tarkasti.

Jos syyttäjä nostaa syytteen,
käräjäoikeus alkaa käsitellä rikosta

eli siitä aletaan käydä oikeutta.

Oikeudenkäynti voi olla
kirjallinen tai suullinen menettely.

Kirjallisessa menettelyssä tuomari antaa

tuomion esitutkintapöytäkirjan

ja muun kirjallisen materiaalin perusteella.

Käräjäoikeuden suullinen käsittely

Rikoksen suullinen käsittely
pidetään käräjäoikeudessa.

Saat kutsun oikeuden istuntoon,

ja kutsua on noudatettava.

Ennen oikeuden istuntoa sinun kannattaa
etsiä itsellesi oikeudenkäyntiavustaja.

Voit pyytää Rikosuhripäivystykseltä apua

oikeudenkäyntiavustajan löytämisessä.

Voit valtuuttaa oikeudenkäyntiavustajan
tuomaan oikeudessa esille

kaikki sinun kannaltasi tärkeät asiat.

Hän voi esittää puolestasi,

mitä rangaistusta vaadit tekijälle

ja mitä vahingonkorvausta vaadit itsellesi.

Suullisessa käsittelyssä kuullaan
uhria, epäiltyä tekijää ja todistajia.

Oikeudenkäynti on yleensä julkinen

eli paikalle voi tulla kuka vain.

Oikeuden tuomari voi kuitenkin päättää,

että asia käsitellään suljetuin ovin.

Silloin yleisö poistetaan salista.

Oikeus voi antaa tuomion jo istuntopäivänä
tai muutaman viikon kuluessa

oikeudenkäynnistä.

Jos haluat valittaa tuomiosta hovioikeuteen,
oikeudenkäyntiavustaja voi auttaa sinua

valituksen tekemisessä.

Joskus sovittelu voi olla
oikeudenkäynnin vaihtoehto

Joissakin tapauksissa uhri ja tekijä voivat
sovitella rikostapahtuman ja sopia korvauksista.

Sovittelu on maksutonta,

ja tavallisesti sitä johtaa vapaaehtoinen

sovittelija.

Voit kysyä Rikosuhripäivystykseltä apua

sovitteluun valmistautumisessa.

Voit kysyä tukihenkilöä
Rikosuhripäivystyksestä

Voit kysyä meiltä tukihenkilöä
mukaan rikosilmoituksen tekemiseen,

esitutkintaan, oikeudenkäyntiin

ja muihin rikosprosessin tilanteisiin.

Autamme sinua löytämään myös
kriisi- ja oikeusapua sekä muuta tukea

omalta paikkakunnaltasi.

Lisätietoa verkossa:
 Palvelut

Rikosuhripäivystys eli RIKU auttaa sinua
rikosprosessin kaikissa vaiheissa.

Toimintaa tukee oikeusministeriö.

Esite pdf-tiedostona

Päivitetty 18.11.2022

Lue lisää

Rikosuhripäivystyksen esitteet selkosuomeksi
RIKUn esitteet ja oppaat