Siirry sisältöön

Koulussa tapahtuvat rikokset

Lapset ja nuoret kohtaavat koulussa erilaisia rikoksia. Kiusaaminen voi sisältää tekoja, jotka täyttävät rikoksen tunnusmerkistön. Koulussa tapahtuvat rikokset ovat yleensä monimuotoisia, sillä niissä yhdistyy useita erilaisia rikoksen muotoja. Rikosnimikkeenä voi olla esimerkiksi kunnianloukkaus, yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen, laiton uhkaus, vahingonteko tai pahoinpitely. Väkivaltaan tulee aina puuttua, tapahtui se missä ympäristössä tahansa. Kouluissa tapahtuva väkivalta voi jatkua myös koulun ulkopuolella.

On melko yleistä, että koulussa tapahtuvan väkivallan tekijä selittelee tekojaan leikkimielisyydellä ja sillä, että se oli vain läppää. Rikos on rikos, eikä sitä voi selitellä millään. Vastuu väkivallasta on aina tekijällä. Tärkeää on muistaa, että väkivaltaan yllyttäjät ja tekijän avustajat voivat myös syyllistyä rikokseen. Vaikka alle 15-vuotias ei voi saada rangaistusta rikoksesta, hän on silti aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen. Yli 15-vuotias voi saada tekemästään rikoksesta merkinnän rikosrekisteriin ja alle 15-vuotias voi saada merkinnän poliisiasiain tietojärjestelmään.

Kun koulussa havaitaan rikoksia, on tärkeää, että koulun henkilökunta ja oppilaat puuttuvat siihen. Kaikilla on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin ja fyysiseen koskemattomuuteen. Koululla on hyvä olla valmiina suunnitelma väkivaltatilanteita varten, ja tätä suunnitelmaa tulee myös noudattaa. Tärkeintä on, että rikosasiasta kerrotaan jollekin aikuiselle ja näin tilanne lähtee selviämään. Missään nimessä tilannetta ei saa vähätellä. Uhria tulee kuunnella rauhassa ja ottaa todesta hänen kertomansa. Jos koulun keinot eivät riitä, on koulun henkilökunnan pyydettävä ulkopuolista apua poliisilta. Asia voidaan myös viedä rikos- ja riita-asioiden sovitteluun, jossa asiaa selvittävät koulun ulkopuoliset ihmiset. Kuka tahansa väkivallasta tietävä voi tehdä rikosilmoituksen, vaikka tekijä olisikin alle 15-vuotias. Koulun henkilökunnalla on tietyissä tilanteissa velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus ja ilmoitus poliisille.

 

Lue lisää