Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Rikosuhripäivystyksestä tukea ja neuvontaa jo 25 vuotta

Rikosuhripäivystyksen asiakasmäärät ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi. Viime vuonna tukea ja neuvontaa tarjottiin jo 14 300 asiakkaalle, asiakasmäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 13 prosenttia. Etenkin EU:n rikosuhridirektiivin ja rikosuhrimaksun voimaantulo on vahvistanut Rikosuhripäivystyksen mahdollisuuksia palvella asiakkaita koko maassa.

Tiistaina 29.10. vietettävässä 25-vuotisjuhlaseminaarissa rikosuhrijärjestöjen eurooppalaisen kattojärjestön Victim Support Europen toiminnanjohtaja Levent Altan kertoo, mikä merkitys rikosuhridirektiivillä on ollut uhrien aseman parantamisessa koko Euroopassa ja miten uhrien oikeudet toteutuvat käytännössä tällä hetkellä.

– Myös Suomessa on vielä paljon tehtävää rikosuhridirektiivin toimeenpanemisessa. Victim Support Europen tutkimus (VOCIARE) osoittaa, että monet uhrit eivät koskaan tee rikosilmoitusta tai eivät saa tarvitsemiaan tukipalveluita. Ammattilaisille tulee tarjota tasapuolisesti eri puolilla maata lisää tietoa ja koulutusta uhrien kohtaamisesta. Suomi on ollut rikoksen uhrin aseman osalta edistyksellinen maa. Nyt Suomen tulisi EU-puheenjohtajuuskaudellaan tehdä uhrien oikeuksista totta ja johtaa kehitystä EU-puheenjohtajana.

Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg muistuttaa, että rikosuhridirektiivistä huolimatta parannettavaa vielä löytyy.

– Käytännön työn kautta tunnistamme sen, että Suomessa on vielä alueellisia eroja direktiivin mukaisten oikeuksien toteutumisessa. Tämä näkyy siinä, miten aktiivisesti viranomaisten ohjaavat uhreja tukipalveluihin ja miten järjestelmällisesti poliisi tekee uhreille suojelutarpeen arviointeja. Myös uhrien tiedonsaantioikeutta tulee kehittää. Harva ihminen tietää etukäteen oikeuksistaan rikosprosessissa, minkä takia kattava ja oikeaan aikaa saatu tieto on uhrille tärkeää.

Rikosuhripäivystys toteutti vuosina 2018–2019 Suomen osuuden Victim Support Europen VOCIARE hankkeesta, jossa tutkittiin rikosuhridirektiivin käytännön toteutumista 26 EU-maassa. Tietoa hankkeesta ja kansalliset raportit…

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg, 050 3378 703, etunimi.sukunimi@riku.fi
Viestintäpäällikkö Sami Liukkonen, 050 432 9998, etunimi.sukunimi@riku.fi