Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Tyttöjen taloista tukea nuorille seksuaaliväkivallan uhreille

hashMetoo-kampanja on tullut hyvänä vetoapuna Tyttöjen Talojen seksuaaliväkivaltatyölle ja oikeusministeriön rahoittamalle Otava-hankkeelle. Seksuaaliseen häirintään kohdennettu kampanja on madaltanut kynnystä keskusteluun.

Seksuaaliväkivallasta puhuminen, uhrinäkökulma ja seksuaaliväkivallan moninaiset seuraukset ovat vielä vaiettu aihe. Seksuaaliväkivalta voi olla myös ammattilaiselle vaikea aihe käsiteltäväksi työssä.

Nuorten kokema seksuaaliväkivalta on puhuttanut viime vuosina paljon, ja ilmoitettujen seksuaalirikosten määrä on kasvanut 2017 vuoden aikana erityisesti 15–17-vuotiaiden nuorten osalta. Tiedetään, että nuoret kertovat ja pääsevät käsittelemään koettua seksuaaliväkivaltaa vasta pitkän ajan kuluttua tapahtuneesta, jolloin myös oireilu ja huonovointisuus ovat saattaneet pitkittyä. Seksuaaliväkivalta ulottuu myös uhrin lähipiiriin, kuten vanhempiin, sisaruksiin ja ystäviin.

Loisto Setlementti ry:n (entinen Kalliolan Nuoret) Helsingin Tyttöjen Talolla apua seksuaaliväkivaltaan on tarjottu ja kehitetty tarpeenmukaisena yli 10 vuotta. Tuki on tarkoitettu 13–29-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille sekä sellaisiksi itsensä tunteville. Apua haetaan vuosittain enemmän ja nykyään asiakkaita on noin 150 vuodessa.

Matalankynnyksen periaatteella toimiva Pop In -seksuaalineuvontavastaanotto ja muu toiminta sekä hyvä yhteistyö muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kesken on helpottanut seksuaaliväkivaltaan apua hakevien ohjautumista Tyttöjen Taloon. Ilmapiirin ja ympäristön on havaittu olevan turvallinen puheeksiotolle ja asian käsittelylle.

Seksuaaliväkivaltatyö on ohjaavaa, tukevaa ja vakauttavaa apua nuorille tytöille ja naisille, jotka ovat kokeneet elämässään seksuaaliväkivaltaa. Keskeistä toiminnassa on kohtaaminen, lupa tuoda esiin seksuaaliväkivalta ja vahvistaa oikeutusta avunhakemiseen. Seksuaaliväkivaltatyön tiimissä toimii Helsingissä neljä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista, joilla kaikilla on erityisosaamista seksologiassa ja terapiatyössä.

Kuopiossa, Rovaniemellä, Oulussa ja Espoossa seksuaaliväkivaltatyö aloitettiin syksyllä 2017 Otava-hankkeen myötä. Tavoitteena on kansallistaa työmuoto niin, että apua seksuaaliväkivaltaan on tarjolla Tyttöjen Taloissa kautta Suomen. Kaikilla taloilla on koulutettua henkilökuntaa vastaamaan erityistuen tarpeeseen, johon kuuluu myös koulutusta ja konsultointia muille ammattilaisille. Seksuaaliväkivaltatyössä tuetaan yksilökeskustelujen ja ammatillisesti ohjatun vertaistuen keinoin uhreja, tarvittaessa myös heidän huoltajiaan.

Seksuaaliväkivalta on ihmisoikeuskysymys ja ihmisoikeusloukkaus

Seksuaalisuus on tärkeä ja keskeinen osa ihmisen ydintä ja itseä. Seksuaaliväkivalta ja seksuaalisuuden loukkaukset vaikuttavat erittäin kokonaisvaltaisesti ihmisyyden kokemukseen, käsitykseen itsestä ja itsen arvokkaaksi kokemisesta. Käsittelemättömän seksuaaliväkivallan seuraukset näyttäytyvät moninaisena pahoinvointina ja syrjäytymisenä usein vuosien jälkeenkin.

Haluamme tehdä avun saamisen seksuaaliväkivaltaa kokeneelle nuorelle mahdollisimman helpoksi, edistää uhrin ja läheisten asemaa, ennaltaehkäistä väkivaltaa ja vähentää seksuaalirikoksien aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä.

Uhrit voivat saapua ja ottaa suoraan yhteyttä Tyttöjen Taloihin. Nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset voivat soittaa ja ohjata seksuaaliväkivaltaa kokeneen suoraan Tyttöjen Taloille paikkakunnan mukaan. Uhri saa ammatillista keskusteluapua ja häntä autetaan yksilöllisesti.

tyttojentalo.fi
tyttojentalo.fi/yhteystiedot/muut-tyttojen-talot

Kristiina Hannila
Seksuaaliväkivaltatyön vastaava ohjaaja, koordinaattori, OTAVA-hanke, Helsingin Tyttöjen Talo

 

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 1/2018.

Avaa koko lehti (pdf)