Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Jos joku käyttää minun ottamaa kuvaa somessa kuin omaansa, onko se rikos?

Valokuvat nauttivat tekijänoikeussuojaa. Tämä tarkoittaa sitä, että valokuvan ottajalla on oikeus määrätä ottamansa kuvan käyttämisestä ja valokuvaa ei saa julkaista ilman tekijän suostumusta. Valokuvaajalla on siis oikeus päättää valokuvan julkaisemisesta yleisölle ja tulla ilmoitetuksi teoksen tekijänä. Rikoslaissa on säädetty siitä, milloin tekijänoikeuden loukkaaminen katsotaan rikokseksi. Jotta kyse olisi tekijänoikeusrikoksesta, on kahden edellytyksen täytyttävä. Ensinnäkin tekijänoikeuden loukkaukselta edellytetään ansiotarkoitusta. Tämä tarkoittaa sitä, että rikoksen tekijän tarkoituksena on ollut saavuttaa taloudellista hyötyä käyttämällä hyväksi esimerkiksi kuvaa, johon jollakin toisella henkilöllä on tekijänoikeus. Toinen edellytys rikoksen täyttymiselle on se, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa ja vahinkoa sille, jolla on tekijänoikeus teokseen. Lisäksi teolta edellytetään tahallisuutta.

Se, että toinen henkilö julkaisee toisen henkilön ottaman kuvan omanaan sosiaalisessa mediassa, ei todennäköisesti ole tekijänoikeusrikos. Sen sijaan teolla loukataan kuvan ottajan tekijänoikeutta ja tästä luvattomasta käytöstä käyttäjä on velvollinen suorittamaan tekijänoikeuden haltijalle kohtuullisen korvauksen. Korvaus on vähintään se hinta, jonka käyttäjä olisi joutunut maksaan asianmukaisesta käyttöluvasta.

Anni Santanen
Lakimies, OTM
jurinet.fi