Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Yritystoimintani keskeytyi useaksi kuukaudeksi varkauden takia. Huomioiko tuomioistuin rikostapahtumasta aiheutuneita välillisiä kustannuksia?

Vahingonkorvauslain mukaan vahingonaiheuttajan on korvattava tahallisesti aiheuttamansa vahinko. Varkausrikoksessa on kyse tahallisesta teosta, joten lähtökohtaisesti kaikki teolla aiheutetut henkilö- ja esinevahingot on korvattava.

Vahingonkärsijän on kuitenkin näytettävä, mitä vahinkoa hänelle on teosta aiheutunut sekä syy-yhteys teon ja syntyneen vahingon välillä. Lisäksi vahingonkärsijällä on velvollisuus aktiivisilla toimilla rajoittaa syntyvää vahinkoa. Varkausrikoksissa tulee korvattavaksi tavanomaisesti anastettu omaisuus sekä mahdolliset asian selvittelystä aiheutuneet kustannukset. Ns. yksinyrittäjän osalta voi olla kyse myös ansionmenetyksestä, jonka näyttäminen edellyttää selvitystä yrittäjälle maksetusta palkasta sekä yrityksen tuotosta ja näissä tapahtuneista muutoksista rikoksen johdosta.

Asiakasmenetykset ja mainevahingot ovat vaikeammin todistettavia välillisiä vahinkoja, jotka tulevat lain mukaan korvattaviksi vain, jos ne ovat aiheutettu rikoksella ja ovat lisäksi järkevällä tavalla vahingonaiheuttajan ennakoitavissa. Vahingot, jotka ovat objektiivisesti arvioiden yllättäviä, jäävät korvausvastuun ulkopuolelle.

Heidi Huusko
asianajaja
Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy

Avaa koko lehti (pdf)

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 2/2018