Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Ulkomaalaisen työntekijän oikeuksia käsittelevä animaatio julki nyt 16 kielellä

Rikosuhripäivystys on julkaissut seitsemällä kielellä animaation, jonka tarkoitus on lisätä ulkomaalaisten työntekijöiden tietoa oikeuksistaan Suomessa. Animaatio on aiemmin julkaistu yhdeksällä kielellä.

Animaatio rohkaisee ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon, jos epäilee tekevänsä työtä alle minimityöehtojen, kokee työpaikallaan rikollista hyväksikäyttöä tai kaipaa muuten tietoa omista oikeuksistaan.

Videolla kerrotaan esimerkiksi palkanmaksusta, työajasta ja työntekijän oikeuksista sekä Rikosuhripäivystyksen palvelusta.

Animaation uudet kieliversiot:

Kaikki 16 kieliversiota Youtubessa:
Every foreigner has the same rights at work as Finnish citizens

Työperäisestä hyväksikäytöstä sekä esimerkiksi siitä, milloin kyseessä on siviilioikeudellinen palkkariita ja milloin kyseessä voi olla rikos, voi lukea lisää Rikosuhripäivystyksen verkkosivuilla:
Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö ja työsyrjintä.

Lisätietoa

Pia Marttila, ihmiskaupan uhrien auttamistyön koordinoiva erityisasiantuntija
Rikosuhripäivystys
040 630 9669
etunimi.sukunimi@riku.fi

Rikosuhripäivystys parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa tuottamalla matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita. RIKUn palvelut ovat käytettävissä 31 palvelupisteessä ympäri maata – kasvokkain, puhelimitse ja verkossa. Palvelut ovat maksuttomia ja RIKUun voi ottaa yhteyttä myös nimettömänä. RIKUn perustoimintaa rahoittaa oikeusministeriö. Ihmiskaupan uhrien erityistukipalvelua rahoittaa STEA.