Vetoamme naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn turvaamiseksi

Kuten maailmalla, Suomessakin koronakriisin vaikutukset väkivaltaa kokeviin naisiin sekä lapsiin ovat jo näkyvissä. Erityisesti chattien ja muiden sähköisten tukipalveluiden käyttö on lisääntynyt voimakkaasti korona-aikana. Myös poliisin kotihälytystehtävät perheväkivaltatapauksiin liittyen näyttävät lisääntyneen.

Väkivallan seuraukset tulevat jatkumaan pitkään senkin jälkeen, kun pandemia on hiipunut, ja todelliset vaikutukset tulevat näkymään vasta vuosien kuluessa. Jo ennen pandemiaa Suomi nousi eurooppalaisessa vertailussa yhdeksi väkivaltaisimmista maista naisille.

Rikosuhripäivystys on mukana järjestöjen yhteisessä ministereille osoitetussa kirjeessä, jolla vedotaan väkivallan vastaista työtä tekevien järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi.

Lue vetoomus Amnestyn sivuilla