Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Viharikosten uhrien kokemuksia kerätään varjoraportointia varten

Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi ja Rikosuhripäivystys ovat käynnistäneet tiedonkeruun Suomessa tapahtuneista viharikoksista. Uhrien kokemuksiin perustuva laajempi raportointi toteutetaan Suomessa ensimmäistä kertaa. Tarkoituksena on täydentää viranomaistietoja sekä kehittää tapoja tukea viharikosten uhreja.

Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åbergin mukaan varjoraportoinnille on tarvetta, sillä arvioiden mukaan vain viidesosa viharikoksista tulee viranomaisten tietoon.
– On viitteitä siitä, että viharikoksista ilmoittamisen kynnys on viime vuosina madaltanut, mutta edelleen valtava enemmistö uhreista jättää kertomasta kohtaamastaan rikoksesta. Varjoraportoinnin avulla pääsemme näkemään, millaista apua uhrit kaipaavat ja siten ehkä myös pienentämään rikoksista ilmoittamisen kynnystä, kertoo Åberg.

Myös USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Inka Nokso-Koivisto pitää varjoraportin laatimista tärkeänä askeleena viharikosten vastaisessa toiminnassa.
– Viharikokset ovat erityisen vahingollisia, koska rikos ja rikoksen aiheuttamat haitat eivät kohdistu vain uhriin vaan laajempaan ihmisryhmään, joihin uhri kuuluu tai hänen oletetaan kuuluvan. Tällaisia haittoja ovat pelon lisääntyminen ja turvallisuuden tunteen katoaminen, kertoo Nokso-Koivisto.

Järjestöt ovat aiemmin keränneet uhrien kokemuksiin pohjaavaa tietoa esimerkiksi rasistisin perustein tehdyistä sekä seksuaalisen suuntautumiseen ja sukupuolen ilmaisuun liittyvistä viharikoksista. Näiden selvitysten pohjalta on todettu, että Suomessa viharikosten tunnistamisessa on selviä puutteita.

– Jotta rikollisuuteen osataan puuttua, on tunnistettava rikoksen syyt. Mikäli viharikoksia ei tunnisteta, syihin on vaikea puuttua. Raportoinnin tarkoituksena on myös selvittää, minkälaista apua ja tukea uhrit kaipaavat ja kokevatko he, että apua on saatavilla, sanoo Nokso-Koivisto.

Varjoraportointi on osa oikeusministeriön Against Hate -hanketta, jota rahoittaa EU-komissio.

Ilmoituksen viharikoksesta voi tehdä viharikoksen uhri, uhrin läheinen tai rikoksen silminnäkijä ja ilmoittaa voi, vaikkei rikosta olisi ilmoitettu poliisille. Ilmoituksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, arabiaksi sekä darin tai somalin kielellä. Ilmoituksia kerätään 15.10. asti sivulla uskot-resa.fi/viharikosraportointi.

Lisätietoja
Leena-Kaisa Åberg, toiminnanjohtaja, Rikosuhripäivystys
050 337 8703, leena-kaisa.aberg@riku.fi
Inka Nokso-Koivisto, toiminnanjohtaja, USKOT-foorumi
050 582 2301, inka.nokso-koivisto@uskot.fi

 

THE PROJECT AGAINST HATE IS SUPPORTED BY THE RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP (REC) PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION.

 

Oliko se viharikos (Rikosuhripäivystys, Ihmisoikeusliitto ja sisäministeriö)
arabia | dari | englanti | kiina | kurdi | pohjoissaame | ranska | ruotsi | somali | suomi |
venäjä