Rikosuhripäivystyksen talous

Rikosuhripäivystyksen pääasialliset rahoittajat ovat oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö (STEA) Veikkauksen tuotoilla. Vuoden 2017 toimintaan on myönnetty valtioapua 3 700 000 euroa. Rikoksentekijän maksettavaksi alettiin 1. joulukuuta 2016 lähtien määrätä rikosuhrimaksu. Maksulla vahvistetaan rikoksen uhrien tukipalveluihin kohdennettavaa valtion rahoitusta. Lue lisää rikosuhrimaksusta.

RIKU aluetoimistot hankkivat lisäksi paikallista rahoitusta muun muassa kunnilta. Perustyön lisäksi RIKU saa rahoitusta kehitystoiminnalleen muun muassa STEA:lta sekä EU:n sisäisen turvallisuuden rahastolta.

RIKUn valtakunnallisena koordinaatiojärjestönä toimii Suomen Mielenterveysseura ry. Valtakunnan tason rahoitus haetaan ja hallinnoidaan Mielenterveysseuran kautta. Suomen Mielenterveysseuran tilinpäätöksestä vuodelta 2016 löytyvät myös Rikosuhripäivystyksen taloustiedot.

Vuonna 2016 RIKUn rahoituksesta käytettiin henkilöstökuluihin 68 %. Alueellisen toiminnan osuus kokonaisrahoituksesta oli 80 %.