Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Milloin (alaikäisen) asianomistajan kuulustelu voidaan videoida oikeudenkäyntiä varten?

Videointi ei ole pakollista kaikissa alaikäisiin kohdistuneiden rikosten esitututkinnoissa, vaan videointi suoritetaan osana tietyn tyyppisten rikosten esitutkintaa. Esitutkintalain mukaan poliisin on tallennettava alaikäisen asianomistajan esitutkintakuulustelu ääni- ja kuvatallenteeseen, jos kuulustelukertomusta on tarkoitus käyttää todisteena oikeudenkäynnissä eikä kuulusteltavaa tämän nuoren iän vuoksi todennäköisesti voida kuulla henkilökohtaisesti oikeudenkäynnissä aiheuttamatta haittaa kuulusteltavalle.

Epäillylle on varattava tilaisuus esittää kuultavalle kysymyksiä. Tämä voi tapahtua suoraan tai epäillyn avustajan tai kuulustelijan välityksin. Esitutkintavaiheen kuuleminen korvaa alaikäisen henkilön kuulemisen oikeudenkäynnissä.

  • Alle 15-vuotiaisiin kohdistuneiden väkivalta- ja seksuaalirikosten kuulustelut tulisi aina videoida.
  • 15—17-vuotiaiden asianomistajien kuulustelut tulee videoida, jos asianomistajan katsotaan olevan erityisen suojelun tarpeessa ottaen huomioon etenkin hänen henkilökohtaiset olosuhteensa ja rikoksen laatu. Erityisen suojelun tarpeen kannalta rikostyypillä ja sen teko-olosuhteilla on merkitystä. Ihmiskaupan, terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden, läheisväkivallan, seksuaalisen väkivallan tai hyväksikäytön, sukupuoleen perustuvan väkivallan ja viharikosten uhrilla sekä vammaisella uhrilla on suuri alttius toissijaiselle tai toistuvalle uhriksi joutumiselle, pelottelulle tai kostotoimille. Tällaisen uhrin vaaraa joutua uudelleen uhriksi taikka pelottelun tai kostotoimien kohteeksi olisi arvioitava erityisen huolellisesti, ja selvänä ennakko-oletuksena olisi oltava se, että kyseisen uhrin hyväksi toteutetaan erityisiä suojelutoimenpiteitä.
  • Seksuaalirikoksen 15–17-vuotiaan asianomistajan, joka ei halua tulla oikeudenkäyntiin kuultavaksi, kuulusteluvideota voidaan käyttää todisteena oikeudenkäynnissä, kun syyte koskee raiskausta, törkeää raiskausta, pakottamista sukupuoliyhteyteen, pakottamista seksuaaliseen tekoon, seksuaalista hyväksikäyttöä, lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä tai törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.
  • 18 vuotta täyttäneen seksuaalirikoksen asianomistajan, joka ei halua tulla oikeudenkäyntiin kuultavaksi, kuulusteluvideota voidaan käyttää todisteena oikeudenkäynnissä, kun syyte koskee raiskausta, törkeää raiskausta, pakottamista sukupuoliyhteyteen, pakottamista seksuaaliseen tekoon, seksuaalista hyväksikäyttöä, lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä tai törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja jos kuuleminen oikeudenkäynnissä vaarantaisi asianomistajan terveyden tai aiheuttaisi muuta vastaavaa merkittävää haittaa.

Asianajaja, psykologi Elina Lahtinen
Asianajotoimisto Luoti Oy
Tampere

Kirjoitus on julkaistu lehdessä 1/2017.

Avaa koko lehti (pdf)