Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Keskustelutuki vähentää itsemurhia

– Ei itsemurhan yrittämisessä ole välttämättä kyse halusta kuolla vaan äärimmäisen voimakkaasta psyykkisestä kivusta ja tuskasta, josta ihminen haluaa päästä eroon. Hän kuvittelee, että kipu jää pysyväksi olotilaksi, eikä siitä ole muuta poispääsyä, kertoo projektipäällikkö Marena Kukkonen Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksesta.

Marena Kukkonen tietää mistä puhuu, sillä hän on työssään tavannut kymmeniä itsemurhaa yrittäneitä. Kukkonen vetää Lyhyt interventio itsemurhaa yrittäneille -projektia (LINITY) , jonka tavoitteena on estää keskustelutuen avulla uusi itsemurhayritys. Mielenterveysseuran Suomeen tuoma yksilöllisen tuen malli on kehitetty Sveitsissä ja on tutkitusti tehokas.

Kukkosen työtoveri kriisityöntekijä Harri Sihvola on käyttänyt mallia jo useamman vuoden ajan.
– Tavoitteena on, että asiakas tulee vastaanotolle mahdollisimman pian itsemurhayrityksen jälkeen. Ensimmäisellä kerralla hän kertoo omin sanoin elämäntilanteestaan, jossa päätyi itsemurhayritykseen. Kertomus videoidaan ja seuraavalla tapaamiskerralla tallenne katsotaan yhdessä.

– Asiakas näkee videolla itsensä puhumassa ja voi tunnistaa yhteyden tapahtumiin, jotka johtivat itsemurhayritykseen. Keskustelun pohjalta voidaan laatia turvasuunnitelma, jolla pyritään estämään itsemurhayrityksen uusiutuminen ja tunnistamaan jatkossa mahdolliset vaaran merkit, kertoo Sihvola.

Keskustelutuen lisäksi tarvitaan runsaasti myös muita toimia itsemurhien määrän vähentämiseksi.
– Ennen kaikkea asiallinen tieto siitä, että itsemurhia on mahdollista estää ja että pahaan oloon ja masennukseen on saatavilla apua, on kaiken A ja O, kertoo Marena Kukkonen.

Minimissään itsemurhat aiheuttavat kansantaloudelle 200 miljoonan euron menetykset vuosittain. Joidenkin laskelmien mukaan menetykset voivat nousta jopa miljardiin euroon.
– Kyynisesti ajateltuna luulisi, että ainakin tämä herättäisi päättäjät. Itsemurhien ehkäisemiseen on kyllä keinoja. Tarvitaan lisää resursseja ja kunnon poikkihallinnollinen itsemurhien ehkäisystrategia. Myös elinympäristömme tulisi olla turvallinen liikkua ja aseiden, lääkkeiden sekä myrkkyjen ei tulisi olla liian helposti saatavilla. Myös päihteiden saatavuuteen tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, kertoo Marena Kukkonen.

Lisätietoa: Lyhyt interventio itsemurhaa yrittäneille -projektia (LINITY)

Itsemurhat Suomessa

  • Itsemurhaa yritetään Suomessa yli 10 000 kertaa vuodessa
  • Vuonna 2014 tehtiin yhteensä 789 itsemurhaa
  • Itsemurhariski on suurin aiemmin itsemurhaa yrittäneillä
  • Aiempi yritys lisää itsemurhariskiä noin 60–100-kertaiseksi
  • Itsemurhien ehkäisyssä vaikuttavimpia keinoja on jälkihoito itsemurhayrityksen jälkeen
  • Uusi itsemurhayritys voidaan estää hakemalla ja saamalla ajoissa apua ja tukea

Teksti: Sami Liukkonen

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 3/2016

Lue koko lehti (pdf)


Lue lisää

Joka kymmenes itsemurha tehdään liikenteessä