Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Liikennerikoksen uhrin asema – ajatuksia käytännön tilanteisiin

Liikennerikoksen uhrin asema - ajatuksia käytännön tilanteisiinLiikenne on osa jokapäiväistä elämäämme. Joudumme siirtymään paikasta toiseen työmatkojen lisäksi myös vapaa-ajallamme. Liikennerikoksen uhriksi voi joutua monella tavalla. Esimerkiksi jalankulkija voi joutua rattijuopon yliajamaksi, linja-auton matkustaja syyttään onnettomuuteen saaden vammoja tai sitten kyse voi olla vain omaisuusvahinkoja aiheuttavasta peltikolarista.

Riski liikenneonnettomuuteen joutumisesta on onneksi suhteellisen vähäinen, mutta on hyvä tietää, minkälaista tukea liikennerikoksen uhrina on saatavissa.

Liikenteessä asianomistajan oikeudet on turvattu lainsäädännössä varsin hyvin. Liikenteessä käytettävät ajoneuvot on lain mukaan vakuutettava ja uhrille maksettavat aineelliset korvaukset perustuvat lakiin. Jos joutuu osalliseksi liikenneonnettomuuteen, onnettomuuspaikalla kannattaa täyttää etukäteen ajoneuvoon varattu vakuutusyhtiön vahinkoilmoitus. Lomakkeelle täytetään tiedot ajoneuvoista, osallisista ja tapahtumien kulusta. Tässä kannattaa olla huolellinen. Vahinkoilmoitus toimitetaan yleensä syyllisen osapuolen vakuutusyhtiöön. Nykyisin monilla yhtiöillä on myös puhelinpalvelu, jonka kautta ilmoituksen voi tehdä suoraan onnettomuuspaikalta. Jos onnettomuudessa on tapahtunut henkilövahinkoja tai jos on epäilyä toisen osapuolen päihteiden käytöstä tai muuta vastaavaa, paikalle kannattaa kutsua poliisi.

Aina osallisina ei kuitenkaan ole sellaisia ajoneuvoja, jotka olisivat vakuuttamisvelvollisuuden alaisia. Tällaisia ovat muun muassa polkupyörät ja suurin osa uusista sähköisistä liikkumavälineistä, kuten tasapainolaudat. Näissä tilanteissa uhrin asema on heikompi ja vahinkojen korvaaminen muun vakuutusturvan tai syylliseksi epäillyn vastuulla. Epäselvissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteys poliisiin tai ainakin ottaa tapahtumapaikalla ylös tarkat tiedot kuten muissakin liikenneonnettomuustapauksissa.  

Koska liikenneonnettomuudet ovat suhteellisen kattavasti yhteiskunnan järjestämän lakisääteisen korvausjärjestelmän piirissä, niin liikennerikoksia ei aina mielletä rikoksiksi. Laki ei erottele liikennerikoksia muista rikoksista. Kyse on kuitenkin rikoksesta ja uhrilla on mahdollisuus samaan tukeen kuin muissakin rikosasioissa.

Rikosuhripäivystys auttaa myös liikennerikoksen uhria. Jos tilanteessa on tapahtunut sellaisia vahinkoja ja tullut vammoja, joiden vuoksi tarvitaan jatkotoimia, uhri voi ottaa yhteyttä Rikosuhripäivystykseen. RIKU ohjaa asianomistajaa oikeiden palveluiden piiriin ja antaa liikennerikoksen uhrille samanlaista tukea kuin muillekin uhreille. Liikenteessä menehtyi vuonna 2015 260 ja loukkaantui vajaat 7000 ihmistä. Myös omaiset voivat saada tukea ja neuvoja Rikosuhripäivystyksestä.

Turvallista matkaa!

Juhani Vuorisalo
tutkinnanjohtaja
Helsingin poliisilaitos

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 3/2016

Lue koko lehti (pdf)