Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Missä tilanteissa liikennerikoksen uhrilla on oikeus maksuttomaan oikeusapuun? Kattaako mahdollinen oikeusturvavakuutus liikennerikoksen uhriksi joutuneen avustajakulut?

Oikeusapulain mukaan liikennerikoksen uhrilla on oikeus saada oikeusapua, jos uhri tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa, mutta ei taloudellisen asemansa takia pysty itse suorittamaan sen hoitamisesta aiheutuneita kuluja. Oikeusapua myönnetään ainoastaan yksityishenkilölle. Oikeusapu voi olla täysin maksutonta tai osittain maksullista riippuen uhrin tulotasosta ja muista taloudellisista oloista. Lisäksi huomioon otetaan useimmissa tapauksissa myös uhrin avio- tai avopuolison taloudellinen asema.

Mikäli liikennevahinko on aiheuttanut henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja, joiden korvaamista vaaditaan vastapuolelta/vakuutusyhtiöltä, on liikennerikoksen uhrille pääsääntöisesti myönnetty oikeusapua valtion varoista, mikäli edellytykset oikeusapuun ovat olemassa eli uhri ei taloudellisen asemansa takia pysty itse suorittamaan oikeudellisen asian hoitamisesta aiheutuneita kuluja.

Oikeusapua ei anneta, jos liikennerikoksen uhrilla on sellainen oikeusturvavakuutus, joka kattaa liikennerikoksen edellyttämät oikeudelliset toimenpiteet. Oikeusturvavakuutus on usein sisällytetty mm. kotivakuutukseen. Oikeusturvavakuutuksen käyttäminen on siis ensisijaista ja omasta vakuutusyhtiöstä kannattaakin selvittää omat vakuutusehdot ja oikeusturvan olemassaolo. Myös useimmissa ajoneuvovakuutuksissa oikeusturvavakuutus on sisällytetty vakuutukseen.

Yleensä oikeusturvavakuutus korvaa avustajan käytön, mutta vakuutusturvaa on myös voitu rajata monin tavoin. Rikosasioissa oikeusturvaetuus myönnetään rikoksen uhrille eli asianomistajalle pääsääntöisesti vain korvausvaatimusten ajamista varten. Liikennerikoksen uhrille saattaa syntyä oikeus vaatia korvauksia esim. kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta, sairaanhoitokuluista, ansionmenetyksestä tai omaisuusvahingoista.

Vaikka uhrilla olisi oikeusturvavakuutus, käyttövarojensa perusteella maksuttomaan oikeusapuun oikeutettu uhri voi saada oikeusapua vakuutuksen omavastuuosan maksamiseen. Lisäksi laajoissa liikennerikosasioissa oikeusapua voi saada tiettyjen edellytysten täyttyessä, mikäli oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärä ei riitä kaikkien kulujen kattamiseen.

Paula Pajula
OTK, VT
Lakiasiaintoimisto Pajula, Rosten & Lehmusvaara Oy

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 3/2016

Lue koko lehti (pdf)