Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Grooming on uhka lasten turvallisuudelle

Lapset ja nuoret kohtaavat verkossa valitettavan paljon houkuttelua seksuaalisiin tekoihin sekä erilaisia seksuaalirikoksia. Verkon nimettömyys ja kasvottomuus voivat antaa mahdollisuuden hyväksikäytölle.

Teksti: Jenni Kreivi

Groomingilla tarkoitetaan tilannetta, jossa aikuinen ihminen valmistelee lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä luomalla lapseen kiintymys- ja luottamussuhdetta. Prosessi voi lähteä esimerkiksi lapsen kehumisesta ja huomion antamisesta. Tekijät ovat tyypillisesti hyvin taitavia manipuloinnissa ja tästä syystä lapsi on yleensä vapaaehtoisesti mukana luomassa suhdetta.

Tekijä voi esittää olevansa eri-ikäinen kuin todellisuudessa on. Myöhemmin tilanteeseen voi tulla mukaan esimerkiksi kiristämistä ja pelottelua. Seksuaalinen hyväksikäyttö toteutuu verkon välityksellä, mutta tilanne voi edetä tapaamiseen ja fyysisiin tekoihin.

Tekijät ovat tyypillisesti hyvin taitavia manipuloinnissa

– Grooming on vakava uhka lasten turvallisuudelle ja uhkaa salakavalasti kaikkia verkkoympäristössä liikkuvia lapsia ja nuoria. Viranomaisille tarvitaan riittävät resurssit puuttua tehokkaasti olemassa olevin keinoin lisääntyvään ongelmaan, kertoo nettipoliisi Lauri Nikula Oulun poliisilaitokselta.

Puheeksi ottamisen tärkeys

Grooming ei ole ilmiönä uusi, vaikka aihe näkyy julkisuudessa aiempaa enemmän. On erittäin tärkeää, että aiheesta puhutaan julkisuudessa sekä ennaltaehkäisevästi lasten ja nuorten kanssa. Ilmiöstä puhuminen kertoo lapsille, että myös vaikeista asioista puhuminen on sallittua.

Hyväksikäyttäjä voi vakuutella lapselle, ettei tästä yhteisestä salaisuudesta kannata kertoa vanhemmille. Lapsi voi myös pelätä vanhempiensa reaktiota asiaan. Puhuminen voi olla vaikeaa, jos lapsi on vapaaehtoisesti osallistunut keskusteluun tai esimerkiksi lähettänyt itsestään kuvia. Tilanne voi aiheuttaa lapselle voimakasta syyllisyyden tunnetta ja häpeää. Aikuisten tulisi painottaa lapselle, ettei hän ole tehnyt mitään väärää, eikä vastuu ole hänen.

Jos lapset ja nuoret eivät pysty kertomaan omille vanhemmilleen mahdollisesti tapahtuneesta rikoksesta, on tärkeää, että ympärillä on muita luotettavia aikuisia. Esimerkiksi nuorisotyössä pyritään keskustelemaan ja antamaan tietoa aiheesta, mutta ilmiöstä toivottaisiin vielä enemmän keskustelua.

On tärkeää, että kaikilla lapsilla on ympärillään luotettavia aikuisia

– Lähinnä grooming näkyy nuorisotyössä nuorten kanssa käydyissä keskusteluissa ja tiedon jakamisena erilaisissa tapahtumissa. Jotkut nuoret kertovat saaneensa seksuaalissävytteisiä viestejä, mutta kovin paljon grooming ei kuitenkaan ole noussut keskusteluihin, ehkä siinä juuri on se haaste. Tärkeintä olisi, että nuoret saataisiin tietoisiksi ja varmoiksi miten tulee toimia, jos kokee epämiellyttävää ja seksuaalista viestintää, kertoo Mirva Vähä Keminmaan etsivästä nuorisotyöstä.

– Aihe on tärkeä ja vielä tärkeämpää siitä on puhua nuorille, jotta edes yksi nuori rohkaistuu kertomaan, jos kohtaa jotain ikävää. Lisäksi tieto auttaa nuoria suhtautumaan kriittisemmin siihen, mitä itsestään kannattaa jakaa. Esimerkiksi poliisiluennoilla kuullut aiheeseen liittyvät esimerkit ovat olleet meidän ammattilaisten kuin nuorten mielestä silmiä avaavia. Some-kasvatuksessa käydään läpi sitä, etteivät netin tuttavuudet ole välttämättä sitä miltä vaikuttaa. Muistutamme, mitä tietoja itsestään kannattaa antaa ja jakaa. Nuoret eivät välttämättä kerro ikävistä asioista, joita somessa tulee vastaan. Nuorten kanssa keskustellessa painotamme aina, kuinka tärkeää on kertoa edes yhdelle turvalliselle aikuiselle, sanoo Marja Valikainen Keminmaan etsivästä nuorisotyöstä.

Ammattilaisten kouluttaminen

– Uudet ja erilaiset näkökulmat tukevat omaa työskentelyä. Ajankohtainen tieto on aina tervetullut lisä omaan työhön. Nuorten maailmassa on haastavaa pysyä mukana ja koko ajan tulee uusia sosiaalisen median kanavia, joissa nuoret liikkuvat, Valikainen kertoo.

– Groomingia on tehty tutuksi erilaisissa koulutuksissa ammattilaisille ja julkisuuden kautta laajemmalti yhteiskunnassa. Tämä on hyvä asia, sillä tietoisuuden lisääntyminen on tehokas ja kattavin tapa estää rikoksia ennalta. Viranomaisten ja muiden toimijoiden koulutus havaitsemiseen ja tunnistamiseen on myös erittäin tärkeää. Viranomaisten ja varsinkin poliisin julkisuuteen antamat selkeät ohjeet siitä, kuinka tulee toimia havaitessaan verkossa groomingia tai ylipäänsä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista mielenkiintoa, ovat myös hyvä keino estää tapahtumien etenemistä vakavaksi, kertoo nettipoliisi Nikula.

– Grooming on monimutkainen ja vaikeasti tunnistettava ilmiö, joten uskon poliisin tietoon tulevan vain pienen osan tapahtuneista yrityksistä. Tapahtuneista teoistakaan ei välttämättä tunnisteta ilmiötä. Törmäsin hiljattain Youtube-julkaisuun, jossa tubettaja esiintyi 13-vuotiaana tyttönä hakien seuranhakupalstoilta ikäistään juttuseuraa tytöistä ja pojista. Hänelle tuli kuukaudessa reilusti yli 100 yhteydenottoa täysi-ikäisiltä miehiltä. Video kertoo karua faktaa lapsiin kohdistuvan seksuaalisen kiinnostuksen määrästä. Vieraalla aikuisella ei ole hyväksyttävää syytä lähestyä lasta seksuaalisesti verkossa, siksipä yritykseenkin on aina suhtauduttava vakavasti, Nikula jatkaa.

Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä

Koordinaatin valtakunnallisessa hankkeessa vahvistetaan nuorisotyöntekijöiden osaamista lasten ja nuorten houkuttelun ja seksuaaliväkivallan vastaiseen toimintaan. Hankkeen keskeisin tavoite on vahvistaa nuorisotyöntekijöiden tietoja ja taitoja käsitellä seksuaaliväkivaltaan, häirintään ja verkossa tapahtuvaan houkutteluun liittyviä asioita nuorten kanssa. Työn tueksi nuorisotyön ammattilaisille toteutetaan toimintamalleja ja tuotetaan tietoa yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat Rikosuhripäivystys, Pelastakaa Lapset, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Loisto setlementti, Nuorten Exit, Helsingin kaupungin nuorisopalvelut ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut.

Hanke järjestää ammattilaisille esimerkiksi webinaareja verkossa ja maksuttomia koulutuksia ympäri Suomen.

Lisätietoa hankkeesta: koordinaatti.fi/grooming

 

Lue koko lehti (pdf)

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 3/2019