Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Juristi vastaa: Alaikäisen mahdollisuudesta saada julkista oikeusapua

Rikoksen uhriksi joutuminen on aina järkyttävä tapahtuma ja vaikuttaa syvästi uhriin. Erityisen suurta merkitystä tapahtuneella voi olla henkilölle, joka on vielä alaikäinen. Tällaisessa tilanteessa on korostuneen tärkeää, että oikeudellisesti asiantunteva henkilö valvoo asiassa uhrin etuja.

Valtion varoista voidaan myöntää julkista oikeusapua henkilölle, joka tarvitsee oikeudellisessa asiassaan asiantuntevaa apua eikä taloudellisen tilanteensa vuoksi kykene suoriutumaan asian hoitamisesta aiheutuvista kuluista itse. Oikeusavun myöntämisen edellytyksenä ei ole hakijan täysi-ikäisyys, joten myös alaikäisellä on mahdollisuus saada julkista oikeusapua valtion varoista.

Harkittaessa oikeusavun myöntämistä, otetaan harkinnassa huomioon asian laatu sekä hakijan taloudellinen tilanne. Alaikäisellä on harvoin sellaisia ansio- tai pääomatuloja, joiden takia oikeusapua ei myönnettäisi. Tämä tarkoittaa käytännössä usein sitä, että valtio maksaa asiamiehen käytöstä aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti. Harkittaessa oikeusavun myöntämistä alaikäiselle, huomioon ei oteta vanhempien taloudellista tilannetta.

Julkista oikeusapua voivat antaa valtion julkiset oikeusavustajat, sekä mikäli oikeusapua on myönnetty yksityisen avustajan käyttämiseen, lakiasiain- tai asianajotoimistoissa työskentelevät lakimiehet. Heiltä on mahdollista selvittää, onko asia laadullisesti sellainen, että lakimiehen apu on tarpeen. He voivat myös selvittää, voidaanko asiassa myöntää oikeusapua valtion varoista.

Pilvi Rientonen
OTM, Turku
Lakiasiaintoimisto Legimia Oy

Lue koko lehti (pdf)

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 3/2019