KÄYTÄNNÖN OIKEUSOPAS VÄKIVALTARIKOKSEN UHREILLE 

Rikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa. On tavallista, että rikoksen uhrit tai heitä kohtaavat auttajatahot eivät aina tiedä, kuinka rikosasia etenee tai mitkä ovat uhrin oikeudet rikosprosessissa. Väärinkäsitykset ja tietämättömyys voivat johtaa merkit-täviinkin oikeuden menetyksiin.

Rikosuhripäivystys ja Suomen Mielenterveysseura ovat julkaisseet Käytännön oikeusoppaan väkivaltarikoksen uhrille. Oppaan tavoitteena on avata käytännön-läheisesti rikosprosessin kokonaisuutta ja uhrin oikeusturvan kannalta tärkeitä asioita.

Opas käsittelee mm. rikosilmoituksen tekemistä, poliisin suorittamaa esitutkintaa, syyttäjän syyteharkintaa, sovittelua, tuomioistuinkäsittelyä sekä lähestymiskiellon hakemista. Lisäksi se valottaa uhrin oikeutta vahingonkorvauksiin ja mahdollisuutta apuun ja tukeen rikosasioissa. Opas on suunnattu väkivaltarikoksen uhreille, uhrien läheisille ja uhreja kohtaaville auttajille.

Opasta jaetaan oheismateriaalina mm. sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön koulutustilaisuuksissa eri puolilla Suomea.

Koulutuksia voit kysyä RIKUn aluetoimistoista.  

Voit ladata oppaan PDF-muodossa ilmaiseksi tästä