Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Chat tarjoaa nuorelle nopean kanavan palveluihin

RIKUchat on matalan kynnyksen reaaliaikainen palvelu verkossa, jossa voi keskustella nimettömästi rikosasioista. Chatissa voi käydä keskustelemassa tai kysymässä, jos esimerkiksi epäilee jonkin rikoksen tapahtuneen. Kyseessä voi olla oma tai läheisen rikoskokemus. Keskustelijoina voivat olla myös ammattilaiset, jotka käyvät konsultoimassa.

Chatissa kohdataan samanlaisia asioita kuin muissakin RIKUn palveluissa. Asiakkaille annetaan neuvoa rikosasioihin liittyen ja ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. Keskustelujen määrät ovat kasvaneet hurjaa vauhtia vuosittain. Vuonna 2016 chatissa käytiin 1 102 keskustelua ja niiden lisäksi testauksia oli 462. Vuoden aikana oli yhteensä 1 564 yhteydenottoa.

Chatissa ei kysytä ikää tai sukupuolta

Chat-päivystäjät täyttävät keskustelujen jälkeen arviointilomakkeen tilastointia varten. Tilastot ovat anonyymeja ja niistä kootaan vuosittain yhteenveto. Keskustelijoiden ikää ei osattu useimmiten arvioida, sillä ikä ei tullut esille yli puolessa keskusteluista.

Chatissa käy paljon etenkin alaikäisiä ja nuoria aikuisia. Arvioiduista keskustelijoista suurin ryhmä oli 19–28-vuotiaat (21 %), 0–18-vuotiaita oli 14 prosenttia. Sukupuoli tuli esille osassa keskusteluja. Arvioinnin mukaan noin puolet oli tyttöjä ja naisia, poikia ja miehiä arvioitiin olevan 14 prosenttia. Myös chatissa näkyy, että RIKU tavoittaa palveluihinsa paremmin tytöt ja naiset.

Keskustelujen kestot vaihtelevat chatissa paljon. Toiset ovat lyhyitä ja napakoita kysymyksiä rikosasioihin liittyen, kun taas toiset ovat huomattavasti pidempiä ja syvällisempiä. Suurin osa (34 %) keskusteluista kesti 20–45 minuuttia. Kolmasosa oli lyhempiä 10–20 minuutin keskusteluja. Lyhyitä 1–10 minuutin keskusteluita oli 24 prosenttia. Vähiten oli yli 45 minuutin keskusteluja. Jos keskustelu alkaa mennä kovin pitkäksi, niin keskustelua kannattaa rajata tilanteen mukaan, sillä chat yksinään ei välttämättä ole riittävä apu kaikille.

Seksuaalirikokset korostuvat

RIKUchatissa seksuaalirikokset olivat yleisin keskustelunaihe (23 %), kun yhteen lasketaan sekä täysi-ikäiseen (12 %) että alaikäiseen (11 %) kohdistunut seksuaalinen väkivalta. Tämä on jonkin verran enemmän kuin RIKUn tukisuhteissa. Seuraavaksi yleisimpiä olivat pari- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvät keskustelut (12 %), jotka RIKUn tukisuhteissa ovat selvästi yleisin rikostyyppi.

Alaikäiseen kohdistunut seksuaalinen väkivalta näyttäytyy chatissa jonkin verran enemmän kuin RIKUn muissa palveluissa. Chat vaikuttaisi oleva nuorille helpompi tapa ottaa yhteyttä asiassa, josta on erityisen vaikea avautua.

Muita syitä yhteydenottoon olivat myös esimerkiksi uhkailu, häirintä, lähestymiskieltoasiat, internetissä tapahtuneet rikokset, omaisuuteen kohdistuneet rikokset sekä henkinen väkivalta ja kiusaaminen. Chatissa keskusteluun nousivat myös muut kuin rikokset, esimerkiksi päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat.

Keskustelijoita ohjattiin muiden palveluiden piiriin

Rikosuhripäivystyksen chatin keskustelijoista 51 prosenttia ohjattiin poliisille. Useat hakivat chatista rohkeutta rikosilmoituksen tekoon tai varmistusta siitä, oliko kyseessä rikosasia.

Noin kolmasosa keskustelijoista ohjattiin RIKUn palvelupisiin, sillä moni halusi saada myös jatkossa apua ja tukea mahdollisessa rikosprosessissa. Yleinen kysymys oli myös, että olisiko heille tarjolla jotain muuta apua. Keskustelijoista 15 prosenttia ei ohjattu muihin palveluihin, koska heillä ei ollut tarvetta jatko-ohjaukselle tai keskustelu päättyi jostain syystä kesken keskustelun.

Nuoria keskustelijoita ohjattiin kertomaan asiasta jollekin luotettavalle aikuiselle tai esimerkiksi kouluterveydenhuoltoon. Keskustelijoita ohjattiin myös sovittelutoimistoon, terveydenhuoltoon, sosiaalihuoltoon, juristille, turvakotiin, kriisikeskukseen ja eri järjestöihin.

Jopa 64 prosenttia chatissa saadusta palautteesta oli myönteistä ja vain alle puoli prosenttia kielteistä. Palautteissa pääosin kiitettiin yleensä avusta ja neuvoista. Monet keskustelijat olivat kiitollisia siitä, että heitä kuunneltiin ja he saivat purkaa ajatuksiaan. Useat kiittivät päivystäjiä myös siitä, että tällainen palvelu on olemassa.

RIKUchat

• Kysy ja keskustele nimettömästi päivystäjän kanssa
• Auki arkisin 9–15 ja maanantai-iltaisin 17–19
• riku.fi ja riku.fi/nuoret

Jenni Kreivi
Rikosuhripäivystyksen projektisuunnittelija

Kirjoitus on julkaistu lehdessä 1/2017.

Avaa koko lehti (pdf)