Brottsofferjouren

I Finland uppdagas årligen tiotusentals sådana brott, där offret kunde ha nytta av utomstående stöd. Ofta är offret, deras närmaste och vittnen omedvetna om vad som bör göras efter händelsen och om var man kan få information och stöd.

Kontaktuppgifter till svenskspråkig personal:

Ni kan ta kontakt med någon av följande personer oberoende av hemort!

Nina Jansson, servicestället i Vasanejden
0440 371050,
nina.jansson@riku.fi

Janiina Mieronkoski, servicestället i västra Nyland och Borgånejden
040 3518500, janiina.mieronkoski@riku.fi

Sirkku Opacic, servicestället i Åbonejden
050 4408126, sirkku.opacic@riku.fi

Målsättningar

Brottsofferjourens målsättning är att förbättra brottsoffrets ställning genom att påverka den allmänna opinionen, allmän praxis, beslutsfattandet och lagstiftningen. Verksamhetens målsättning är att lindra de följder som brottet förorsakat offret. 

 

Brottsofferjouren (Rikosuhripäivystys)
Kontaktbegäran till Brottsofferjouren (Yhteydenottopyyntölomake)
Brottsofferjourens Responsblankett  (Asiakastyytyväisyyskysely)
Brottsprocessinformation till UNGA brottsoffer (Rikosprosessitietoa nuorille)
Praktisk rättsguide för våldsoffer (Käytännön oikeusopas väkivaltarikoksen uhrille)

Justitieministeriet (oikeusministeriö):

Om du blir utsatt för ett brott (Jos joudut rikoksen uhriksi)
Barn som brottsoffer (Lapsi rikoksen uhrina)
Rättegång i brottmål (Rikosjutun käsittely käräjäoikeudessa)
Medling i domstol (Riidan sovittelu tuomioistuimessa)
Besöksförbud (Lähestymiskielto)
Rättshjälp (Oikeusapu)

Polisen (poliisi):

Brott (Rikokset)
Brottsoffer (Rikoksen uhrit)


Rikunet

Rikunet är en personlig tjänst för brottsoffer, deras närmaste eller vittnen i brottsärenden. Rikunet är en konfidentiell och datasäker nättjänst där du kan ställa frågor anonymt.

Rikunet erbjuder en möjlighet att ta kontakt då det passar dig bäst. Du får svar på din fråga samt stöd och råd av en person som har utbildats för ändamålet. Vi strävar att svara inom två dagar, svaret får du senast inom fyra arbetsdagar. Du kan sända din fråga via Rikunet, som förmedlar den till jourtjänsten.

Skriv upp koden och lösenorden som du får.

Då du sänder din fråga får du en kod och ett lösenord som du behöver för att kunna läsa svaret. Skriv upp dem! Utan dem kan du varken läsa frågan eller svaret. 

Rikunet