Quick quit Skip to content

Juridisk telefonrådgivning 0800 161 177

Den juridiska telefonrådgivningen har jour mån-tors kl. 17-19.

Via rådgivningen kan brottsoffer kontrollera sina lagenliga rättigheter och få handledning i frågor som rör dessa. Typiska frågor hör samman med ansökan om besöksförbud, brottsanmälan, rättegång och skadestånd. Dun kan även ringa anonymt.

På samtalen svarar för uppgiften utvalda jurister. I tjänsten svarar man inte på telefonmeddelanden. I allmänhet kan man inom jourtiden nå den person som har jour.