Utnyttjande av arbetskraft

Utnyttjande av arbetskraft förekommer också i Finland och offret är ofta en anställd med utländsk bakgrund. I praktiken kan exploateringen betyda till exempel att en anställd som inte känner till det finska arbetslivets regler eller är rädd för att mista sitt tillstånd att vistas i landet får mindre lön än minimilönen som garanteras i kollektivavtalet, förnekas lediga dagar eller förpliktas till långa arbetsdagar utan adekvat kompensation. Om utnyttjandet även innehåller till tex begränsningar av den anställdas frihet, tvång, press, hot, skapande av skuld, givande av missvisande, falsk information eller våld, kan det uppfylla kriterierna för människohandel.

I den finska strafflagen är utnyttjandet av arbetskraft kriminaliserad som till exempel arbetsdiskriminering, ockerliknande arbetsdiskriminering, grovt ocker eller i sin grövsta form som människohandel. Det är viktigt att minnas att i ett fall av arbetsdiskriminering jämförs förhållandena till den allmänna nivån på arbetsmarknaden och det krävs inte att den anställda är i sämre ställning jämfört med de andra som jobbar på samma arbetsplats. Arbetsdiskriminering på basen av nationalitet eller etnicitet kan begås också av en arbetsgivare som själv har samma bakgrund.

Utöver polisen utreds fall av arbetskraftsutnyttjande av NMT-centralernas arbetsskyddsinspektörer. Ett offer för kriminell exploatering kan ibland vara rädd för att direkt kontakta en myndighet. Om man ännu är osäker på om man vill eller vågar göra en anmälan till myndigheterna kan man konfidentiellt kontakta Brottsofferjouren för råd och stöd.

Brottsofferjouren kan ge en person som misstänks ha blivit offer för arbetskraftsexploatering råd och information om vilka alternativ som finns samt hur man kan föra saken vidare. Brottsofferjouren ger inte ut information till någon annan instans utan klientens samtycke.

Läs mera

Animerade kortfilmer finns på följande nio språk: engelska arabiska bengali dari/persiska hindi kinesiska nepali sorani thai