Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Olika brott

Brott är en gärning eller en försummelse för vilken ett straff har fastställts i lag. Man kan komma i kontakt med strafflagen i egenskap av gärningsman, brottsoffer eller vittne. Här har vi sammanställt olika brottsrubriceringar enligt strafflagen och öppnat dem kort. I Finlex kan du läsa mer om strafflagen och om lagparagraferna.