Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Lähestymiskielto-oikeudenkäynnin maksut – Juristi vastaa


Lähestymiskielto-oikeudenkäynti tuli osittain maksulliseksi tämän vuoden alusta alkaen. Minkälaisissa tilanteissa voin joutua maksamaan oikeudenkäynnin kustannukset itse?

Lähestymiskieltohakemus käsitellään käräjäoikeudessa rikosasian tavoin suullisesti oikeuden istunnossa, jossa käydään läpi asiassa esitetty selvitys, kuullaan hakijaa ja mahdollisesti myös lähestymiskieltoon vaadittua sekä todistajia. Pääsääntönä on, että osapuolet vastaavat itse asian käsittelystä itselleen aiheutuvista oikeudenkäyntikuluista (tuomioistuinmaksu, lakimiesavustajan palkkio, todistelukustannukset).

Sekä lähestymiskiellon hakija että lähestymiskieltoon vaadittu voi hakea lähestymiskieltoasiaan oikeusaputoimistolta julkista oikeusapua, joka myönnetään henkilön tulojen, menojen ja elatusvelvollisuuden eli käyttövarojen perusteella ja jonka perusteella määräytyy, korvataanko oikeudenkäyntikulut valtion varoista kokonaan tai omavastuusta ja sen suuruudesta riippuen osittain.

Vuoden 2016 alusta alkaen käräjäoikeus perii lähestymiskiellon hakijalta 250* euron suuruisen tuomioistuinmaksun, jos hakemus hylätään. Jos hakijalle on myönnetty oikeusapua, hänen ei kuitenkaan tarvitse maksaa tuomioistuinmaksua. Käytännössä tuomioistuinmaksun joutuu siis maksamaan sellainen hakija, joka ei käyttövarojensa takia saa oikeusapua silloin, kun lähestymiskieltoa ei määrätä. Tuomioistuinmaksua ei peritä koskaan, jos lähestymiskielto määrätään.

Lähestymiskieltoasioissakin kannattaa siis aina selvittää oikeusavun saamisen mahdollisuus. Mikäli oikeusapua ei myönnetä, oikeudenkäyntikulut jäävät pääsääntöisesti osapuolten itsensä maksettavaksi, koska oikeusturvavakuutukset eivät yleensä korvaa avustajan palkkiota lähestymiskieltoasiassa, eikä myöskään Valtiokonttori.

* Käräjäoikeuden tuomioistuinmaksu on 260 euroa vuonna 2019.

varatuomari Elisa Trejtnar
www.hclaw.fi

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 1/2016.

Lue koko lehti (pdf)