Siirry sisältöön

Naisiin kohdistuva väkivalta

Naisiin kohdistuvaa väkivallan eri muotoja ovat esimerkiksi seksuaalinen väkivalta, pari- ja lähisuhdeväkivalta, vainoaminen, kunniaan liittyvä väkivalta, pakkoavioliitot, naisten sukuelinten silpominen, pakkoabortit, pakkosterilisaatiot sekä seksuaalisessa hyväksikäyttötarkoituksessa tehty ihmiskauppa. Lähes kaikkien mainittujen väkivallan muotojen kohteeksi voi joutua kuka tahansa, mutta useimmiten uhri on nainen. Myös vähemmistöön kuuluminen voi lisätä väkivallan uhkaa.

Naisiin kohdistuva väkivalta on tasa-arvo-ongelma, koska se perustuu sukupuolten välisiin epäoikeudenmukaisiin valtasuhteisiin. Tästä syytä sitä pidetään myös erityisenä, laajalle levinneenä ihmisoikeusongelmana.

Naiset kokevat tyypillisimmin väkivaltaa kotonaan, muissa yksityisissä tiloissa ja työpaikoillaan. Yhä enemmän häirintää ja jopa väkivaltaa esiintyy myös verkossa.

Tiedetään, että toistuva ja uusiutuva väkivalta parisuhteissa kohdistuu useammin naisiin kuin miehiin. Taustalla on naisen alisteinen asema suhteessa mieheen, mihin vaikuttavat sekä kulttuuriset seikat että fyysisen voiman erot. Suomessa naisia kuolee vuosittain noin 20 nykyisen tai entisen kumppanin surmaamana.

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy kaikissa sosiaaliluokissa. Toisin kuin yleisesti uskotaan, väkivallan tekijät eivät ole aina alkoholin vaikutuksen alaisena eikä heitä voi tunnistaa muun elämäntapansa perusteella. Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) vuonna 2014 julkaiseman tutkimuksen mukaan suomalaisista naisista kaksi viidestä (53 %) oli kokenut jonkinlaista nykyisen tai entisen kumppanin tekemää henkistä väkivaltaa. Keskimäärin noin 30 prosenttia oli joutunut nykyisen tai entisen kumppanin fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Vainokokemuksista kertoi noin 20 prosenttia vastaajista.

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus) tuli Suomessa voimaan 1.8.2015. Sopimus kattaa naisiin ja tyttöihin sukupuolen perusteella kohdistuvan väkivallan kaikki muodot. Sitä sovelletaan Suomessa myös miehiin ja poikiin, joihin kohdistuu perheväkivaltaa. Sopimus painottuu väkivallan ehkäisyyn, mutta sisältää myös velvoitteita uhrien suojelemiseksi ja auttamiseksi sekä väkivallan tekijöiden rankaisemiseksi.

Lue lisää

Istanbulin sopimus