Brottsanmälan – brottsprocessen inleds med en brottsanmälan

Anmälan kan göras av till exempel offret, av vittnet till ett brott eller av polisen. Anmälan kan lämnas in på vilken polisstation som helst. Vid lindriga brott som inte kräver omedelbara åtgärder av polisen kan en brottsanmälan göras via nätet. I detta sammanhang anses till exempel en cykelstöld som ett lindrigt brott. För en brottsanmälan krävs en så noggrann beskrivning som möjligt av vad som har hänt och vilka de berörda personerna är, det vill säga de som misstänks för brott och brottsoffren. Man ska även uppge eventuella ögonvittnen för polisen.

Det lönar sig att göra en brottsanmälan så snabbt som möjligt efter att brottet har skett. Då kan polisen så snabbt som möjligt börja undersöka brottet. Man kan göra en brottsanmälan även om gärningsmannen är under 15 år. Barn under 15 år ställs inte till svars för sina handlingar i domstol, men han eller hon måste ersätta den skada som han eller hon har orsakat.

Om brottet har orsakat personskador är det viktigt att så snabbt som möjligt uppsöka läkare. Ett läkarintyg kan krävas senare i en rättegång och som bevis på det brott som har skett samt som grund för eventuella krav på skadeersättning. Ifall det är frågan om sexuellt våld ska man undvika att tvätta sig eller byta kläder innan man har besökt en läkare. Ifall det är frågan om ett inbrott ska man inte städa bort några spår eller ställa tillbaka saker på sin plats förrän polisen har varit där.

Nästan alla brott preskriberas som brottmål, vilket betyder att den som misstänks för brott inte längre efter att preskriptionstiden har löpt ut kan åtalas för brottet. Preskriptionstiden för brott varierar från två år upp till tjugo år. Till exempel preskriberas en misshandel efter fem år och grov misshandel efter tjugo år.