Quick quit Skip to content
”Jag var rädd och jag skämdes, tror någon på mig?” – Hur bemöter jag ett offer för våld i nära relationer

”Jag var rädd och jag skämdes, tror någon på mig?” – Hur bemöter jag ett offer för våld i nära relationer

Varför återvänder offret till en våldsam partner? Vad berättar offrets beteende om? Hur kan man motivera parterna att ta emot hjälp och tjänster? Vad borde en yrkesperson inom brottsprocesser veta om hedersrelaterat våld och digitalt våld?

Välkommen till utbildningen där du får praktisk information om särskilda frågor kring dynamiken hos våldet i nära relationer och könsrelaterat våld.

Utbildningen är avgiftsfri och riktad till poliser, åklagare, domare och rättsbiträden.

Efter utbildningen har du mer konkreta verktyg för att bemöta ett brottsoffer, förståelse för offrets beteende samt information om hur du kan påverka smidigheten hos brottsprocessen för din egen del och hur du kan vägleda parterna till stödtjänster.

Brottsofferjourens heldagsutbildningar är en del av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor.

Utbildningens teman

  • Våldet mot kvinnor som fenomen i nära relationer
  • Tjänster och att vägleda till dem
  • Verktyg för sensitivt bemötande av offret i rättsprocessen
  • Digitalt våld och förföljelse
  • Hedersrelaterat våld

Utbildarna är experter från Brottsofferjouren, Förbundet för mödra- och skyddshem och Setlementti Tampere.

Utbildningarnas tidpunkter och anmälan

Var uppmärksam på att utbildningar som sker på plats är riktade till poliser, åklagare, domare och rättsbiträden. Vi erbjuder även andra yrkespersoner en möjlighet att delta i webbinarierna genom anmälan.

Utbildningarnas innehåll är densamma på olika orter så du kan också anmäla dig till något av webbinarierna om tidpunkten för utbildningen på din ort inte passar dig.

Bekanta dig och anmäl dig till utbildningsorternas utbildningar:

  • INSTÄLLD! Vasa: måndag 29.8.2022.
  • INSTÄLLD! Rovaniemi: fredag 16.9.2022
  • Uleåborg: tisdag 20.9.2022 (även webbinarium). Anmäl dig senast på 6.9.
  • Tammerfors: fredag 30.9.2022 (även webbinarium). Anmäl dig senast på 16.9.

 

Mer information

Viivi Kirvesoja
Projektsamordnare
Brottsofferjouren
+358405562941
förnamn.efternamn@riku.fi

 

Antti Kylmänen
Kommunikationsassistent
Brottsofferjouren
+358404813615
förnamn.efternamn@riku.fi

 

ensi- ja turvakotien liiton logo  RIKUn logo  setlementti tampere logo

Koulutuksen suunnittelussa mukana myös oikeusministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Poliisihallitus, Poliisiammattikorkeakoulu, Tuomioistuinvirasto, Syyttäjälaitos sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.