Skip to content

Brottsofferjourens 116 006-tjänst tar emot allt fler samtal – öppettiderna har utvidgats

Brottsofferjourens 116 006-telefontjänst har utökat öppettiderna i början av april. Telefontjänsten jourar nu varje vardag på svenska kl. 12–14 och på finska kl. 9–20. Under våren har behovet av distanstjänster ökat till följd av coronasituationen. Då det under perioden 1.4–15.5.2019 inkom 260 samtal till telefontjänsten var antalet 480 under motsvarande period 2020.

Coronakrisens effekter syns i viss mån på Brottsofferjourens 116 006-telefontjänst, men det är svårt att få en helhetsuppfattning om till exempel familjevåldssituationer. Familjernas svåra situationer och oro för framtiden framkommer i Brottsofferjourens (RIKU) kundkontakter.

– Det finns en rädsla för att familjevåldet har tilltagit men människorna vågar inte söka hjälp eller vill inte belasta systemet. Nu är det viktigt att sprida information om att det finns tillgång till hjälp med låg tröskel, säger Brottsofferjourens verkställande direktör Leena-Kaisa Åberg .

Därför startade RIKU en digital kampanj för att marknadsföra Brottsofferjouren 116 006-telefontjänsten. RIKU betonar att man får och måste söka hjälp även under exceptionella förhållanden.

– Vissa kunder har till exempel berättat att de inte har besökt läkare efter ett brott för de vill inte belasta hälsovården eller bli smittad av corona. Med tanke på genomförandet av rättskyddet är det viktigt att människor söker hjälp och ber om råd, säger Åberg.

Brottsofferjouren 116 006 erbjuder brottsoffer möjlighet att diskutera med en person som förstår vad det kan innebära att falla offer för brott. I telefonen svarar professionella och utbildade frivilliga runt om i Finland. Samtalen är avgiftsfria och man kan även ringa anonymt till telefontjänsten.

116 006 är det alleuropeiska servicenumret för brottsoffer. Det är i bruk i 13 EU-länder.

Kontaktperson

Leena-Kaisa Åberg, verkställande direktör
050 3378 703
leena-kaisa.åberg@riku.fi

Länkar