Quick quit Skip to content

Dataintrånget på Facebook

Ungefär 1,2 miljoner finländska Facebook-användares information har hamnat i fel händer vid ett dataintrång. Personbeteckningar har inte läckt ut, så risken för identitetsstöld är väldigt liten.

Informationen som stulits vid dataintrånget är namn, telefonnummer och Facebook-profilens url-adress. I vissa fall har även e-postadress, födelsedag, det angivna könet och annan information som användaren har lagt till i sin Facebook-profil stulits.

Det finns ingen information om att t.ex. lösenord skulle ha läckt ut.

I den stulna informationen finns inte heller hemadress, personbeteckning eller kredituppgifter, så riskerna för bedrägerier kopplade till identitetsstöld är väldigt små.

Största riskerna gäller telefonnummer. Exempelvis om du har matat in ett hemligt telefonnumer på Facebook som du inte vill att ska läcka ut av olika orsaker.

Informationen är stulen år 2019. Sammanlagt har 533 miljoner Facebook-användares information läckt ut.

Gör så här

  • Om du misstänker att information om dig finns bland de läckta uppgifterna, kan du kontrollera detta genom att mata in ditt telefonnummer i tjänsten Have I Been Pwned . (Använd den internationella formen av ditt telefonnummer, t.ex. +35850123123)
  • Var observant om du får underliga samtal eller meddelanden. Informationsläckan kan orsaka att bedrägerisamtal och fiskande efter information ökar.
  • Om du har ett hemligt telefonnummer och numret är kopplat till ditt Facebook-konto ska du överväga att byta nummer.