Möjliga fördröjningar i RIKUs tjänster på grund av coronaviruset

Det är möjligt att det uppstår fördröjningar i RIKUs tjänster på grund av coronaviruset. Vi ber kunderna att kontakta oss via telefon samt via RIKUchatten (service på finska) och kontaktblanketten. Tillsvidare ordnar vi endast fysiska möten då det är nödvändigt.

Vi har övergått till ett nytt tekniskt system i våra telefon- och chattjänster (116 006 och den Juridiska telefonrådgivningen 0800 161 177, RIKUchat) som tillfälligt kan orsaka tekniska problem. Vi korrigerar problemen i den takt de uppkommer.

Ifall du inte får kontakt via 116 006-telefontjänsten kan du även ringa till det närmaste servicestället. Telefonnummer finns under fliken kontaktuppgifter.

116 006 betjänar på svenska på onsdagar kl. 13–17, från och med den 30.3. från måndagar till fredagar kl. 12–14.