Offer för människohandel och arbetskraftsexploatering söker rättvisa

Under årets första sex månader har Brottsofferjouren haft 223 klienter som blivit offer för människohandel eller andra former av arbetskraftsexploatering, då hela fjolårets sammanlagda siffra var 144. Mängden har stigit jämnt sedan Brottsofferjouren 2015 påbörjade en specialservice för offer för människohandel. Också mängden offer för andra former av arbetskraftsexploatering har stigit varje år.

Pia Marttila, Brottsofferjourens specialsakkunig för stödinsatser till offer för människohandel, säger att nästan alla som tar kontakt med Brottsofferjouren har blivit offer för brott.
– Våra klienter har jobbat till exempel på restauranger, som städare eller i byggnads- eller jordbruksbranschen och brottsrubriceringarna varierar från diskriminering eller ockerliknande diskriminering i arbetslivet till människohandel, berättar Pia Marttila från Brottsofferjouren.

Flera av dem som tar kontakt har mycket hög tröskel för att göra brottsanmälan och allt färre vill direkt rapportera brottet till myndigheterna. När offret söker hjälp genom rättssystemet är processen ofta lång och svår. Mycket finns ännu att göra för att exploateringsbrott och till och med situationer som uppfyller kännetecken för människohandel ska identifieras som brott. Detta kräver kännedom gällande arbetskraftsexploateringsbrott samt specialisering t.ex. inom polisen.

– Risken är att den dubbla arbetsmarknaden som redan finns i Finland separeras ännu mer och att speciellt utländska arbetares rättigheter systematiskt trampas på. Vårens nyheter gällande nepalesiska restauranger visade att detta ställvis redan hänt. Också våra klienter som jobbat i städbranschen har berättat om omfattande exploatering, berättar specialsakkunig Pia Marttila från Brottsofferjouren.

– Trots att alla våra klienters fall är olika, har de flesta gemensamt att man utnyttjat det beroendeförhållande som en människa i en sårbar situation haft. Oftast är en människa som utsatts för exploatering och söker hjälp rädd för negativa konsekvenser, som till exempel att mista sitt uppehållstillstånd, beskriver Pia Marttila.

Brottsofferjourens videor ger information om de anställdas rättigheter på nio språk

Den internationella dagen mot människohandel firas årligen den 30. juli.

Information
Pia Marttila
Sakkunnig, stödinsatser för människohandelsoffer
040 630 9669, pia.marttila@riku.fi