Quick quit Skip to content

Tillgänglighetsutlåtande av Brottsofferjouren

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://www.riku.fi och har upprättats / uppdaterats 05.08.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

Möjlig att uppfatta:

Oåtkomligt innehåll och dess brister

Innehållet i pdf -filer som är länkade till webbplatsen är inte tillgängligt för alla läsare.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text

1. Omfattas inte av lagstiftningens krav.

  • webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2019
  • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000