Brottsofferjourens telefontjänst får nya bredare öppettider

Brottsofferjouren 116 006 får nya bredare öppettider från och med måndagen den 30.3. Detta förstärker Brottsofferjourens möjligheter att betjäna sina kunder på distans under coronaepidemin.

Brottsofferjouren 116 006 jourar från och med den 30.3.

  • på svenska mån–fre kl. 12–14
  • på finska mån–fre kl. 9–20

Brottsofferjouren 116 006 ger brottsoffer möjlighet att prata med en person som förstår vad det kan innebära att bli offer för ett brott.  All kontakt med oss är kostnadsfri och du kan även ringa anonymt.

På samtalen svarar våra medarbetare samt för uppgiften utvalda och utbildade telefonjourer.  De lyssnar, diskuterar och vid behov vägleder vidare. Du kan också lämna dina egna kontaktuppgifter på Brottsofferjouren 116 006 svarare och då förmedlas uppgifterna till det närmaste av Brottsofferjourens serviceställen. Medarbetaren kontaktar uppringaren inom fem vardagar.

Brottsofferjourens tjänster fungerar fortfarande trots begränsningar som coronaviruset medför.  Begränsningarna gäller dock endast fysiska möten. 116 006-telefontjänsten och RIKUchatten (på finska) har fått mera resurser och man får personlig service på distans vid våra serviceställen. Fysiska möten ordnas endast då det är nödvändigt.