Quick quit Skip to content

Hur ska jag göra i en skolmobbningssituation?

Det finns olika former av skolmobbning. Att bli kritiserad, hånad, hotad, talad nedsättande om, isolerad, utsatt för hotfullt beteende, skuffad, slagen eller få sin egendom förstörd utgör en del av vardagen för tusentals skolelever. Enligt vissa bedömningar utsätts cirka 15 procent av barn och unga för olika former av mobbning och våld i skolan. Att använda våld, att hota, att göra sig skyldig till ärekränkning eller att förstöra egendom är i alla sina former förbjudet i lag och kan även uppfylla kännetecknen för brott. Gärningsmannen kan därmed omfattas av brotts- och skadeersättningsansvar för sina gärningar. En person under 15 år har inte straffansvar för sitt brott i rätten, men han eller hon kan vara tvungen att ersätta den orsakade skadan. Barn och unga som mobbas måste utstå spänning, rädsla och ångest varje dag. De negativa känslor som mobbning och våld orsakar kan snabbt lämna spår i barnets självkänsla och sinne. I värsta fall kan mobbning göra livet svårt ännu som vuxen. Upprepad mobbning är våld – och våld lämnar alltid spår. Våld påverkar alltid på något sätt livet för alla delaktiga parter.

Vi kan alla göra något för att minska mobbning och våld

Mobbaren använder våld som ett maktmedel. Våldshandlingar eller hot om våld hindrar den mobbade från att agera. Ofta känner den mobbade sig ensam och utanför. Skamkänslor gör mobbningen värre och höjer tröskeln för att söka hjälp. Den mobbade vågar tyvärr endast sällan berätta om saken för någon.

Därför behövs vi alla, vänner, lärare och föräldrar som hjälp och stöd.

Vi är alla skyldliga att ta det första steget. Vi kan börja med att vi vågar säga att allt hot om våld eller att använda våld är fel. Vi ka ingripa i mobbningen och försvara den mobbade. Det är viktigt att lyssna på den mobbades berättelse och att tro på den. Vi kan tillsammans med våldsoffret fundera över hur vi borde agera och var man skulle kunna få hjälp. Med små steg kan vi alla inom vår närmaste krets skapa en kultur där man bryr sig om och motarbetar våld.

Råd till dig som blir mobbad

Bli inte ensam med dina upplevelser. Berätta om mobbningen hemma, i skolan och i din kamratkrets. Genom att öppet berätta om saken ger du mobbaren mindre möjlighet att använda våld och att fortsätta mobba.

Sök hjälp och stöd. Be någon vuxen i din närmaste krets reservera tid för att prata med dig. Den vuxna kan vara din egen förälder, lärare, skolkurator, skolhälsovårdare, ungdomsarbetare eller någon annan vuxen som du litar på. Kräv att den vuxna ingriper i saken. Om så inte sker ska du berätta om din oro för en annan vuxen.

Gör tillsammans med dina vänner upp en plan för hur de på bästa sätt kan stötta dig om du blir mobbad.

Om du känner att det är svårt att söka hjälp eller om du upplever att ingen tror på dig kan du föra en privat diskussion via RIKUchatten. Om du vill kan du även vara anonym. I chatten kan man diskutera olika alternativ för din situation. Du hittar chatten nere till höger på RIKUs webbplats. Chatten betjänar vardagar kl. 9-15 och dessutom måndagar kl. 17-19.

Råd till föräldrar och vänner till barn och ungdomar som blir mobbade

Lyssna och tro på det som sägs om ditt barn eller din vän berättar att han eller hon blir mobbad. Finns till för det barn eller den ungdom som blir mobbad. Lyssna lugnt och utan att bli nervös. Många gånger vill ett barn eller en ungdom inte berätta om mobbningen för någon eftersom han eller hon är rädd för lyssnarens kraftiga reaktioner.

Vidta kraftfulla åtgärder för att få mobbningen att upphöra. Ta vid behov kontakt med skolan och se till att man i skolan gör upp en plan för att få mobbningen att upphöra och att planen genomförs och uppföljs.

Reservera tillräckligt med tid för att prata med barnet den unga eller din vän. Fundera tillsammans över varför mobbarna mobbar och vad i deras beteende är fel. Understryk den mobbades goda och starka egenskaper när ni pratar.

Prata om hur det känns att bli mobbad och fundera tillsammans över vad mans kulle kunna göra när man upplever varje känsla.

Lär barnet eller den unga att ta det lugnt. Konkret kan ni tillsammans öva på att andas djupt, även om man är rädd eller spänd. Berätta att vem som helst kan bli offer för mobbning. Om den mobbade lär sig att lugna sig är det enklare för honom eller henne att ta till sig tanken på att han eller hon vägrar att längre bli mobbad.

Kom ihåg att även om mobbningen upphör har detta kunnat lämna spår i barnets eller den ungas självkänsla. Hjälp den mobbade stärka sin självkänsla och att njuta av sin vardag. Sök professionell hjälp vid behov.

(Källa: Helsingin Sanomat 7.8.2014 och MLL)