Quick quit Skip to content

Anvisningar till vårdnadshavarna

Om du misstänker att ditt barn har fallit offer för till exempel sexual- eller våldsbrott ska du göra så här:

 • Gör en brottsanmälan till polisen så fort som möjligt. I brådskande situationer lönar det sig att göra brottsanmälan på polisstationen, inte som elektronisk brottsanmälan.
 • Polisen hänvisar barnet till läkare för grundliga undersökningar så fort som möjligt efter händelsen. Barnet genomgår nödvändiga undersökningar och hälsotillståndet kontrolleras. Du kan även själv föra barnet brådskande till läkare.
 • Om barnet har förts till läkare innan brottsanmälan ska man beakta att läkare och andra hälsovårdsmyndigheter har skyldighet att göra en barnskyddsanmälan och brottsanmälan om de misstänker sexuellt utnyttjande av barn eller våld mot barnet.
 • Polisen har också skyldighet att vid behov göra en barnskyddsanmälan.  Barnskyddets uppgift är att bedöma barnets situation och säkerställa att barnet är tryggt. Dessutom erbjuder barnskyddet vid behov hjälp åt vårdnadshavarna.
 • Barn eller unga ska vid behov omedelbart få professionell hjälp så att även vårdprocessen kan inledas. Polisen som utreder brottet meddelas om vårdinstansen eftersom det är av betydelse med avseende på brottsprocessen och hörandet av barnet. Ärendet kan registreras i förundersökningsprotokollet och det kan vara av betydelse även vid straffmätningen. De rättspsykologiska enheterna kan konsulteras i frågor som hänför sig till tidsanpassandet av vård och stöd.
 • Pressa inte barnet att berätta om det om skett. Ärendet utreds med hjälp av polisen och andra sakkunniga.
 • Om barnet självmant vill berätta om det som skett ska du så ordagrant som möjligt, dvs. precis så som barnet har berättat, skriva ner händelsen och även i vilket sammanhang det kom fram samt eventuellt frågor du ställt. Undvik absolut att tillägga egna tolkningar. Om du måste precisera något ska du använda neutrala frågor såsom “Vad menar du?” eller “Berätta lite mer om det”. Tillför inte själv nya saker i diskussionen.
 • Berätta för barnet enligt åldersnivån vad som händer i brottsprocessen och hur saker och ting framskrider. Skaffa också ett rättsbiträde.
 • Håll fast vid vardagsrutinerna så mycket som möjligt. Gör sådant som är viktigt för er. Att fortsätta vardagen kan hjälpa till att återhämta sig från brottsupplevelsen.
 • Prata inte om händelsen med andra inför barnet.
 • Förfasa och beklaga dig inte över inte barnets öde åt barnet. Be även andra vuxna att undvika sådant.
 • Försök få utlopp för din egen ångest då barnet inte är på plats. Ta även hand om din egen ork. Du kan få en avgiftsfri stödperson från Brottsofferjouren åt dig själv och ditt barn. Du får även råd till annan professionell hjälp.
 • Då brottsprocessen framskrider ger till exempel polisen och Brottsofferjourens serviceställe ytterligare information och råd.

Läs mer

Brottsprocessen