Quick quit Skip to content

Brott som inträffar i skolan

Barn och unga råkar ut för olika brott i skolan. Mobbning kan omfatta gärningar som uppfyller rekvisit för brott. Brott som sker i skolan är vanligtvis mångsidiga eftersom de kombineras av flera olika brottsformer. Brottsrubriceringarna kan till exempel vara ärekränkning, spridning av kränkande information gällande privatlivet, olaga hot, skadegörelse eller misshandel. Man ska alltid ingripa i våld oberoende i vilken miljö det sker. Våld som sker i skolorna kan även fortsätta utanför skolan.

Det är ganska vanligt att gärningsmannen till våldet som sker i skolan skojar bort sina gärningar och säger att det var på skämt. Ett brott är ett brott och kan inte bortförklaras på något sätt. Ansvaret för våldet ligger alltid hos gärningsmannen. Det är viktigt att komma ihåg att uppviglare till våld och gärningsmannens assistenter även kan göra sig skyldiga till brott. Trots att en person under 15 år inte kan straffas för brott så är hen ändå ersättningsskyldig för skadorna hen orsakat. Personer över 15 år kan få en anteckning i straffregistret över sitt brott och under 15-åringar kan få en anteckning i informationssystemet för polisärenden.

Då man upptäcker brott i skolan är det viktigt att skolans personal och elever ingriper. Alla har rätt till en trygg skolgång och till fysisk integritet. Det är bra om skolan har en färdig plan för våldssituationer och att den här planen även följs. Det viktigaste är att man berättar om brottet åt någon vuxen och på så sätt börjar reda ut situationen. Situationen får inte under några omständigheter förminskas. Offret ska höras i lugn och ro och hens berättelse ska tas på allvar. Om skolans metoder inte är tillräckliga ska skolans personal be om utomstående hjälp av polisen. Ärendet kan även tas till medling i brott- och tvistemål där ärendet utreds av utomstående personer. Brottsanmälan kan göras av vem som helst som är medveten om våldet trots att gärningsmannen skulle vara under 15 år. Skolans personal har i vissa situationer skyldighet att göra en barnskyddsanmälan och anmälan till polisen.

Läs mera