Quick quit Skip to content
Coronaviruset fick frivilligverksamheten att ta ett digitalt språng men distanskontakten uppväger inte den fysiska kontakten

Coronaviruset fick frivilligverksamheten att ta ett digitalt språng men distanskontakten uppväger inte den fysiska kontakten

Trots att coronakrisen även har påverkat Brottsofferjourens verksamhet utbildades fler frivilliga på distans under hela våren och verksamheten fortsätter med stöd av säkerhetsanvisningar.

På samma sätt som coronapandemin slog hårt mot offentliga tjänster och företagens ekonomi slog den även hårt mot frivilligverksamheten.

Brottsofferjourens frivilliga utbildades på distans under hela våren och man strävade efter att upprätthålla RIKUs verksamhet som normalt med stöd av riksomfattande och lokala säkerhetsanvisningar.

För närvarande deltar cirka 500 frivilliga i RIKUs verksamhet. De frivilliga deltar i den professionellt handledda stödpersonverksamheten, RIKUchatten, 116 006-telefontjänsten, Juridiska telefonrådgivningen och Visitor-verksamheten.

Webbmöten och -utbildning för nya frivilliga

Brottsofferjourens verksamhetsledare Annariina Korpelainen vid Joensuus verksamhetsställe berättar att trots att den första vågen av corona begränsade RIKUs verksamhet så upprätthölls den genom att utveckla distansförbindelserna och följa de riksomfattande säkerhetsrekommendationerna.

­

– Coronaviruset har lyckligtvis inte spridit sig här hos oss i Joensuu ännu så här har det varit möjligt att genomföra frivilligverksamheten förhållandevis bra.  Coronarestriktionerna har dock inverkat på till exempel utbildningen av nya frivilliga och därför genomfördes utbildningen huvudsakligen på nätet under våren. Trots att det gick bra att genomföra undervisningen på distans så har de frivilliga inte kunnat bekanta sig alls i praktiken med till exempel tingsrättens verksamhet, säger Korpelainen.

Hon berättar att en del av de utexaminerade har kunnat delta i sammanträdena och olika medlingssituationer då situationen stabiliserades.

“Distansutbildningen passade bra för största delen av kursdeltagarna.”

– Vi kom direkt i början överens med våra kursdeltagare att utbildningen sker på distans enligt tidtabell. Lyckligtvis hann vi träffas några gånger ansikte mot ansikte före Teams-mötena inleddes så alla kursdeltagare var redan bekanta med varandra. Det som var nytt och bra i den här situationen var att de som hade ofullbordade kurser på olika orter sedan tidigare nu kunde delta i motsvarande undervisning till exempel hos oss. Dessutom kunde man nu delta i kursen fast man var lite förkyld, med andra ord kom det något positivt också ur den här situationen.

I frivilligutbildningen ingår vanligtvis en gemensam vårlig rekreationsdag men nu hölls den undantagsvis först i augusti.

– Distansutbildningen passade bra för största delen av kursdeltagarna och till all lycka fungerade tekniken också riktigt bra hela tiden. På våra nyare kurser deltog åtta personer varav sex blev klara trots restriktionerna.

Avsaknad av mänsklig kontakt

Minna som deltog i ifrågavarande kurs och som är ny frivillig vid RIKU berättar att hon saknade närkontakterna hela våren.

– Jag arbetar inom sociala sektorn och saknar därför närkontakterna för att kunna ge mitt bästa. Jag har deltagit i olika frivilligverksamheter sedan jag var ung men jag blev bekant med RIKUs frivilligverksamhet först nu via mitt arbete. Jag känner att den här verksamheten stöder mitt yrke och jag kan inhämta kunskap och erfarenhet som går båda vägarna via den här frivilligverksamheten.

Minna berättar att hon har kommit bra igång med RIKUs verksamhet och för närvarande har hon flera pågående stödförhållanden.

– Jag tycker att RIKU stöder oss frivilliga väldigt bra och att vi alltid kan ta kontakt om något tynger oss. Vi frivilliga har möjlighet att själva reglera den egna arbetsmängden enligt våra resurser och möjligheter och vi får hela tiden kvalitativ professionell vägledning i vår verksamhet.

“Jag hörde själv till riskgruppen så vid sidan av säkerhetsrekommendationerna är det egna sunda förnuftet A och O.”

– Jag tycker väldigt mycket om det här arbetet och min avsikt är att jag efter en tid även börjar med telefonjour. Jag gillar verkligen att arbeta med människor och upplevde därför att det var tungt att studera på distans. För närvarande då coronasituationen fortfarande är relativt lugn kan vi delta i stödmöten och medlingen enligt de rekommenderade säkerhetsföreskrifterna. Jag hörde själv till riskgruppen så vid sidan av säkerhetsrekommendationerna är det egna sunda förnuftet A och O, säger hon.

Minna är även nöjd att RIKU noggrant koordinerar hela verksamheten och har klara anvisningar, ramar och riktlinjer så att hela verksamheten fungerar tryggt för alla.

Beröringens stora betydelse

Marjatta från Joensuu som jobbat som frivillig stödperson vid RIKU i dryga tretton år berättar att hon verkligen gillar själva verksamheten men saknar mötet med de andra vid RIKU.

– Nu under coronatiden har inga möten hållits alls och jag funderar ibland om jag alls hänger med längre. Jag är en praktiskt lagd person och så pass gammal redan så jag överlåter chat- och digigrejerna till de yngre personerna, säger hon.

“En liten beröring kan ibland ha stor betydelse.”

Marjatta fortsätter och säger att hon uppskattar RIKUs verksamhet så mycket att hon inte ens berättat för sina vänner om sin hobby för att skydda kunderna.

– Jag vill att vi alla ska känna oss trygga och väl till mods. Själv träffar jag huvudsakligen kunderna under förhör, hos advokater, vid myndigheter och rättegångar. Vid behov tar jag även kontakt via telefon från ett av säkerhetsskäl anonymt nummer under avtalad tidpunkt. Mängden eget frivilligarbete varierar kraftigt beroende på bland annat i vilken utsträckning poliser ber om stödpersoner till offren via RIKU.

– Här i Joensuu har coronatiden märkts vid sidan av allmänna säkerhetsrekommendationer på bland annat glest befolkade lobbyer i rätten. Det verkar som att sammanträden som hålls samtidigt har minskats för att göra det möjligt att upprätthålla säkerhetsavstånd.

– Med avseende på corona är situationen i Joensuu för närvarande som sådan att vi stödpersoner kan träffa kunderna ansikte mot ansikte men att hålla handen vid jobbiga situationer är inte att rekommendera. En liten beröring kan ibland ha stor betydelse. I bästa fall ger beröringen kraft och hopp om att man klarar sig igenom den svåra situationen.

Text: Minna Korva-Perämäki

RIKUtema är Brottsofferjourens webbpublikation. Ämnet för RIKUtema 1/2020 är coronan och dess inverkan på brottsofferärenden.

Läs mer