Quick quit Skip to content

Dataintrånget är på många sätt chockerande, men hjälp finns att få

Att göra dataintrång i psykoterapicentret Vastaamos kunddatasystem för att komma åt och publicera klientuppgifter liksom idka utpressning mot offren är grova brott. Sådana här brott rubbar känslan av grundtrygghet och påverkar offren, deras närstående och samhället som helhet.

Den här typen av situation upplevs som synnerligen traumatisk eftersom man förutom personuppgifter har kommit över klienternas personliga och känsliga uppgifter. Ovissheten över att ingen vet var personuppgifterna hamnar och vilken skada detta eventuellt leder till kan ytterligare öka känslan av ångest, frustration och ilska.

Situationen kan tyckas vara utom kontroll, men den är inte hopplös. Få inte panik. Du kan återfå en känsla av kontroll genom att vidta de nödvändiga säkerhetsåtgärder som vi informerar om på vår webbplats: Gör så här om dina uppgifter har läckt ut på nätet

Följ dem för att undvika ytterligare problem. Gör upp en lista över vad du redan har gjort för att skydda dina personuppgifter och vad som ännu behöver göras. Du kan även be att Vastaamo skickar dig kopior av dina personuppgifter som de har registrerat i sitt kunddatasystem. På så sätt kan du bedöma hur allvarlig situationen är i ditt fall. Läs i lugn och ro igenom våra instruktioner och även den information som finns bakom länkarna till våra olika samarbetspartner. Det är värdefull information som du har nytta av med tanke på fortsättningen.

När du har vidtagit de åtgärder som är viktiga sett till din situation, är det dags att ta hand om ditt välbefinnande. Om det är möjligt, försök släppa saken och i stället fokusera på vanliga vardagliga saker. Mer kan du inte göra. Kom ihåg att du inte är ensam och det finns hjälp att få!

Det hjälper ofta att prata om saken med nära och kära eller söka professionell hjälp. Även om situationen kan väcka misstro mot yrkesfolk är det viktigt att prata om saken. Många tjänster erbjuder även möjligheten att anonymt ta kontakt. Under samtalen gäller det att försöka identifiera vad som är värst, vad följden kan bli för dig och hur du kan hantera det hela.

Du kanske även oroar dig över vem som kan läsa dina patientjournaler, om de publiceras. Faktum är att de är intressanta för endast ett fåtal, och många har meddelat i sociala medier att de respekterar offrens integritet genom att inte läsa eller dela patientuppgifter. Det finns heller ingen anledning att skämmas för att man har använt sig av terapitjänster. Tvärtom – det är ansvarsfullt och modigt att söka hjälp när man behöver det!

Gör så här om dina uppgifter har läckt ut på nätet