Quick quit Skip to content

Anvisningar till personer som fått knockoutdroppar

Läkemedel och narkotika som till exempel läggs i alkoholdrycker kallas för knockoutdroppar. De kan orsaka förvirring, illamående, minnesförlust eller trötthet och det kan vara svårt att skilja på symptomen från berusning som orsakas av alkohol. Motivet till att droga offret kan vara sexuellt utnyttjande eller förberedelse av rån eller skadegörelse.

Om du misstänker att du fått knockoutdroppar eller på annat sätt blivit drogad är det viktigt att agera snabbt. Knockoutdroppar syns nödvändigtvis inte alltid i laboratorieprov och vissa medel försvinner ur kroppen på under ett dygn.

Gör så här om du har fått knockoutdroppar

  1. Be om hjälp och sök dig i trygghet. Ring nödnumret 112 eller be att någon i din närhet ringer.
  2. Sök dig till hälso- och sjukvårdens jourmottagning eller vid behov till Seri-stödcentret. Seri-stödcentret betjänar om man utsatts för sexuellt våld då man varit neddrogad. Det är viktigt att göra ett drogtest så fort som möjligt. Du kan via nödcentralen be att polisen kommer med till provtagningen med tanke på rättsprocessen om det inte finns något egentligt hälsoskäl för provtagningen.
  3. Gör en brottsanmälan. För utredningen av brottet är det viktigt att informera polisen om ärendet även då inget drogtest har utförts. Gör en brottsanmälan
  4. Sök hjälp och stöd. Att falla offer för brott kan orsaka fysiska och psykiska följder. Du kan till exempel söka dig till Brottsofferjouren:
    Brottsofferjouren 116 006
    RIKUchat – tjänst på nätet
    Stödperson från ett serviceställe

Om du misstänker att någon annan har fått knockoutdroppar ska du inte lämna personen ensam. Se till att hen kommer tryggt hem eller till någon annan trygg plats. Hjälp personen att ta sig till jourmottagningen för att ta drogtester. Om personen fallit offer för sexualbrott ska du hänvisa hen till exempelvis Seri-stödcentret.

Stå inte ensam

Var inte ensam med det som skett. Offer kan uppleva skam och skuld över det som skett men det är aldrig offrets fel att ha blivit drogad. Det är dock inte ovanligt att känna skam och det kan påverka offrets välbefinnande. Du kan prata förtroligt om det som skett med en närstående och vid behov söka professionell hjälp från till exempel Brottsofferjouren.

Andra tjänster du kan söka hjälp vid är bland annat MIELI ry:s Kristelefon 09 2525 0111 och Våldtäktskriscentralen Tukinainens krisstödtjänster.

Läs mer