Quick quit Skip to content

Ungdomsvåldet är allas ansvar

Ledare

Leena-Kaisa Åberg

Det andra RIKUtemat handlar om våld och mobbning som unga bemöter och begår. Ärendet har varit särskilt aktuellt under coronapandemin. Antalet allvarliga våldsbrott som begås av unga – särskilt dråpförsök – har oroväckande ökat det senaste året. Mordet i Forsby i Helsingfors i december 2020 fick människorna att inse den dystra situationen. Det hände något som var väldigt svårt att förstå.

Då brottsundersökningen framskred gav polisen ett uttalande som fick oss att stanna upp. I bloggen som publicerades den 17.12.2020 konstaterade kriminalöverinspektör Jonna Turunen från polisen i Helsingfors att man i Finland inte klarar av att skydda barn tillräckligt och att det behövs kraftigare verktyg och resurser. Hon påminde också om hur omfattande konsekvenser mord har för ett stort antal människor.

Det är väldigt lätt att tänka att allt ont händer någon annanstans, andra människor, i en annan värld. Det är lätt att fjärma sig från ungdomsbrottsligheten som mäts i siffror men det visar inte hur omfattande konsekvenser ett statistikfört mord har i samhället för en väldigt omfattande grupp människor. Det visar sällan också att offer inom ungdomsbrottsligheten ofta är ett annat barn eller en ungdom.”

Turunens text kan läsas i sin helhet här (på finska).

Eftersom tolkningen av statistiken i ett så här känsligt ämne är utmanande har vi för det här RIKUtemat bett om hjälp av branschens sakkunniga. Det framgår ur texten att det är typiskt för ungdomsvåldet att det går i vågor och därmed kan man ännu inte dra slutsatser om en långsiktig trend. De exceptionella förhållandena verkar ha inverkan på toppen det senaste året och det är svårt att förneka allvaret och den omfattande effekten i de framkomna fallen.

Det har säkert inte gjorts tillräckligt för att förebygga ungas våldsamma beteende och å andra sidan för att identifiera och stöda offren. Men lyckligtvis har man också lyckats och nya verktyg har utvecklats. Vi berättar även om dessa i RIKUtema.
Utfrysning skadar unga men alltför ofta inser man allvaret med skolmobbningen efter att brott har begåtts
Det effektivaste i arbetet mot skolmobbning är snabba interventioner och möten med vårdnadshavarna

Bland artiklarna finns även ett tal av en förälder till ett barn som utsatts för skolvåld samt en intervju med unga som upplevt nätmobbning.

Barn och unga är klienter hos RIKU inom olika tjänster. Personerna under 18 år förekommer mest som klienter i personliga stödförhållanden och i RIKUchatten. RIKUs chattjänst utvecklades ursprungligen just för unga klienter. För dem är det naturligt att chatta och ett tillräckligt anonymt sätt att ta upp svåra frågor. Koordinatorn för nätverksarbetet Jenni Kreivi berättar på videon hurudana frågor som tynger de unga.

Det är inte så enkelt att tala om brottsärenden med barn och unga – och det är inte lätt att få dem till tjänsterna. I RIKUs projekt om unga som avslutades för några år sedan utvecklades olika material samt tester och spel för detta ändamål. Ett omfattande paket utarbetades åt lärarna i skolorna. De är alla fortfarande ytterst aktuella.

Materialet riktat till lärarna och mycket information om barn och unga som brottsoffer finns sammanfattat på de förnyade webbsidorna. Barn och unga ska nås och bemötas på lika villkor i tjänsterna och detta kräver särskild satsning. På de nya sidorna finns innehåll riktat till både unga och vuxna.

Sidorna utvecklas utgående från klienternas respons så om du märker att det saknas svar på viktiga frågor ska du ge respons via till exempel responsknapparna nere på sidan.

Leena-Kaisa Åberg
RIKUs verksamhetsledare