Quick quit Skip to content

Utredningen av dataskyddsbrottet vid Vastaamo går till åtalsprövning

Uppdaterad 19.9.2022 kl. 12.30

Centralkriminalpolisen har avslutat förundersökningen av misstänkta dataskyddsbrott i samband med dataintrånget mot Vastaamo. Tre personer som ansvarade för dataskyddet vid Vastaamo misstänks för grov oaktsamhet avseende behandlingen av personuppgifter. Ärendet lämnas till åklagaren för åtalsprövning.

Läs polisens meddelande: CKP misstänker dataskyddsbrott i samband med dataintrånget mot Vastaamo

Undersökningsledaren Marko Leponen berättar att det endast är ansvarspersonernas handlingar inom företaget som utreds i det här dataskyddsbrottet. Det vill säga, i det här dataskyddsbrottsärendet finns ingen målsägande och enligt polisen ligger skadeståndsansvaret fortfarande hos gärningsmannen.

”För att bli målsägande i en straffprocess krävs det att brottet i samband med kränkningen av det direkta och skyddade rättsobjektet i första hand orsakat skada för målsäganden”, säger specialiståklagare Tuomas Soosalu vid Södra Finlands åklagardistrikt.

Det misstänkta dataskyddsbrottet har inte orsakat någon direkt skada för de personer vars uppgifter tagits från Vastaamos databas. De utsattes för direkt och omedelbar skada då de utpressades och då deras uppgifter spreds och på basis av detta ska skadeståndsanspråk till följd av brott riktas till personen som spred de känsliga uppgifterna och till utpressaren.

Om offer för dataintrånget och utpressningen trots ovanstående funderar på att framställa anspråk på ersättning till Vastaamos anställda ska de vända sig till en jurist för att utreda ansvarsfrågorna och fundera på realistiska ersättningsanspråk.

Brottsprocessen för dataintrånget och utpressningen är separat – gärningsmannen har inte gripits

Brottsprocessen avseende utpressningen och dataintrånget mot Vastaamo är separat. Gärningsmannen för dataintrånget och utpressningen har inte gripits och undersökningen av fallet fortsätter. Information och råd till offer om den här brottsprocessen finns till exempel här: Vastaamo-dataintrångets förhör – råd och stöd för ifyllandet av polisens blankett

Om du behöver stöd och råd ska du kontakta RIKUs tjänster:

Information om Vastaamos konkursbo får du här: Yrkande på skadestånd från Vastaamos konkursbo

Sjukvårdsdistriktens roll och ansvar i dataintrånget

Några sjukvårdsdistrikt har skickat klienter till Vastaamos tjänster. Sjukvårdsdistrikten har då agerat som självständiga personuppgiftsansvariga och Vastaamo som personuppgiftsbiträden för sjukvårdsdistriktens del.

Dataombudsmannens byrå har utrett behandlingen av personuppgifter för de personuppgiftsansvariga för vilka Vastaamo har agerat som biträde och gett några personuppgiftsansvariga en anmärkning.

På webbsidorna för Dataombudsmannens byrå finns ytterligare information om skadeståndsanspråk. På webbsidan rekommenderas bland annat att i första hand framställa skadeståndsanspråk direkt mot den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet som brutit mot dataskyddsförordningen. Läs mer: Dataombudsmannen: Att yrka på skadestånd vid överträdelse av dataskyddsförordningen