Quick quit Skip to content
Juristen svarar: Vad kan det vara fråga om för brott då en ung utan lov delar videomaterial av kompisars känsliga förehavanden?

Juristen svarar: Vad kan det vara fråga om för brott då en ung utan lov delar videomaterial av kompisars känsliga förehavanden?

Spridande av information som kränker privatlivet

Det är fråga om spridande av information som kränker privatlivet ifall videon gäller offrets privatliv, om videon har spridits så den är tillgänglig för ett stort antal människor och om videons innehåll är sådant att det allmänt anses orsaka skada eller lidande för offret eller utsätta offret för missaktning (strafflagen 24 kap. 8 §).

Bland annat videor på offrets privatliv där offret har filmats naken, utför sexuella handlingar eller olovliga handlingar.  Videor med sådant innehåll orsakar också skada eller lidande för offret eller utsätter offret för missaktning. Offret ska kunna identifieras i videon eller i dess sammanhang.

Det är fråga om grovt spridande av information som kränker privatlivet om spridandet av informationen som kränker privatlivet orsakar stort lidande eller särskilt stor skada och brottet även bedömt som helhet är grovt (strafflagen 24 kap. 8 a §). I grovt spridande av information som kränker privatlivet har videon spridits så den är tillgänglig för en mycket omfattande grupp människor till exempel via internet och om den innehållit väldigt känslig information.

Ärekränkning

Det är fråga om ärekränkning om det i samband med videon framförs en osann uppgift eller antydan om någon så att gärningen är avsedd att orsaka skada eller lidande för den kränkte eller utsätta denna för missaktning eller på något annat sätt förnedrar någon (strafflagen 24 kap. 9 §).

En osann uppgift kan till exempel vara att personen som filmas felaktigt påstås begå ett brott. Det är fråga om avsiktlig missaktning om syftet med spridandet av videon uttryckligen är att skada offrets ära eller skämma ut offret på annat sätt. Det kan vara fråga om ärekränkning trots att videon endast delas till en person.

Det är fråga om grov ärekränkning om offret orsakas stort lidande eller särskilt stor skada och brottet även bedömt som helhet är grovt (strafflagen 24 kap. 10 §).

Spridning av pornografisk bild av minderårig

Känsligt videomaterial innehåller ofta nakenhet eller sexuella handlingar. Om en video som innehåller sådant material har filmats med en minderårig kan redan innehav av videon innebära att man gör sig skyldig till innehav av barnpornografisk bild (strafflagen 17 kap. 19 §).

Vid olovlig delning av videon kan det vara fråga om spridning av pornografisk bild (strafflagen 17 kap. 18 §) eller grov spridning av barnpornografisk bild (strafflagen 17 kap. 18 a §). Då är även spridning av videon till en person ett brott.

Det är fråga om grov spridning av barnpornografisk bild om barnet är särskilt ungt, om bilden också skildrar grovt våld eller synnerligen förnedrande behandling av barnet, om brottet begås särskilt planmässigt eller om brottet begås som ett led i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet och om gärningen även bedömd som helhet är grov.

Olovlig observation

Om personen som delar videon har filmat videon i smyg på en hemfridsskyddad plats eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller i en sådan byggnad eller lokal eller på ett sådant omgärdat gårdsområde dit allmänheten inte äger tillträde kan det som brott vara fråga om olovlig observation (strafflagen 24 kap. 6 §).

RIKUtema är Brottsofferjourens nätpublikation. RIKUtema-artiklarna som publiceras i februari-mars 2021 handlar om mobbning och ungdomsvåld. 

Läs mera