Quick quit Skip to content

RIKUtema tar upp aktuella ämnen om brottsofferarbetet

Blogg

Leena-Kaisa Åberg

Vi sa adjö till RIKU-tidningen, som haft en framgångsrik karriär, i slutet av förra året. Vi lovade dock att fortsätta dela expertkunskap om brottsoffers ställning på nätet. Nu kan man läsa första RIKUtema-artikeln som är en webbaserad temaserie om brottsoffrens ställning och RIKUs verksamhet. I paketet ingår mer omfattande reportage, intervjuer med experter, frågor-svar-artiklar och en ledarblogg i form av denna.

Det första ämnet i RIKUtema är corona. Det är ett ämne som inte kan undvikas. Coronaviruset har haft dramatiska konsekvenser för offrens ställning och RIKUs verksamhet.

Trots att vi vet mycket om konsekvenserna som pandemin medfört är det som vi inte vet särskilt oroväckande.

Ovetskapen är särskilt förknippad med familjevåldet. Vid RIKU har man sett att kunderna haft svårare att förbinda sig till stödmöten och det har varit svårare att få tag på dem under de första månaderna av pandemin. Svåra situationer i hemmet inverkade helt säkert på möjligheterna att söka hjälp.

Den stora frågan är hur många våldsoffer som blev helt utan hjälp eftersom de inte kunde eller vågade ta kontakt med stödtjänsten eller meddela om brottet till polisen. Det här måste utredas och granskas närmare genom undersökningar med offer så att vi i fortsättningen vet hur vi ska agera i motsvarande situationer.

RIKU har sedan våren marknadsfört telefontjänsten 116 006 då dess öppettider utvidgades i början av april. Detta var ett lyckokast för oss eftersom telefontjänsten är en väldigt viktig form av distanshjälp för en tjänst som RIKU. Antalet samtal till telefonen har ökat betydligt under den coronakrisen.

Lyckligtvis har vi också den välutvecklade RIKUchat-tjänsten som fungerar bra. Den når hundratals kunder varje månad.

Vi strävar även efter att ordna med en egen stödperson till polisförhör och rättegångar i den mån det är möjligt under coronaförhållandena. Vi har varit tvungna att begränsa hjälpen ansikte mot ansikte i enlighet med lokala förhållanden. Vi är smärtsamt medvetna om bristen på frivilliga stödpersoner och vi strävar kontinuerligt efter att utbilda fler frivilliga.

Coronan har även medfört nya typer av brott så det lönar sig att alla är vakna och ber om hjälp om man misstänker något.

RIKUs meddelande till alla brottsoffer och även till de som misstänker att de blivit utsatta för brott att det finns tillgång till hjälp med låg tröskel.

Leena-Kaisa Åberg
RIKUs verksamhetsledare

RIKUtema är Brottsofferjourens webbpublikation. Ämnet för RIKUtema 1/2020 är coronan och dess inverkan på brottsofferärenden.

RIKUtema: Coronakrisen

1/2020