Quick quit Skip to content
Anmälan till polisen och barnskyddet fick skolan att bli varse om mobbningen

Anmälan till polisen och barnskyddet fick skolan att bli varse om mobbningen

”Det kändes verkligen hemskt att höra av eget barn om våldet han upplevde”, skriver mamman till en pojke som blev mobbad i en skola i norra Finland. Först efter en anmälan till polisen och barnskyddet vidtog skolan åtgärder.

”Mobbningen av min pojke började på hösten nästan genast då skolan började. Till en början var det elaka kommentarer och utfrysning. Pojkens kompisar uppmuntrades att vända sig emot honom. Pojken kom ledsen hem från skolan och berättade alltid vad som hänt under dagen. Pojken förstod inte att berätta åt läraren i början. I det här skedet glömdes pojkens sorg ännu bort under dagens lopp.

Första gången som vi blev skrämda på riktigt var då pojken berättade vad som hänt i simhallen. Pojken hade flera gånger knuffats i en fyra meter djup bassäng. En gång slog han handen hårt i bassängkanten och handen fick blåmärken och skrapsår. Ingen från skolan berättade om den här händelsen. Pojken berättade själv vad som hänt då han kom hem.

I skolan blev mobbningen alltmer fysisk. Det började till exempel bli mycket knuffande. En dag kom pojken hem från skolan och berättade att en annan pojke hade slagit honom två gånger med knytnäven i huvudet. Enligt pojken hade händelsen klarats upp i skolan.

Jag tog kontakt med Brottsofferjouren. För första gången kändes det som att jag fick hjälp av någon.

Jag var upprörd att ingen meddelat mig något om händelsen. Det kändes verkligen hemskt att höra av eget barn om våldet han upplevde. Jag tog kontakt med Brottsofferjouren. För första gången kändes det som att jag fick hjälp av någon.

Brottsofferjourens arbetstagare gjorde en anmälan till polisen och barnskyddet om våldet barnet utsatts för. Först efter detta tog skolan kontakt med mig. De hade upplevt att det inte var nödvändigt att berätta om händelsen åt mig eftersom den utreddes i skolan.

Pojken började visa allt fler symptom. Han var väldigt nedstämd. Samtidigt började han också bli aggressiv. Små motgångar fick pojkens tankar att vända sig till skolan och den dåliga behandlingen där. Pojken började prata om att han aldrig borde ha fötts och att han inte borde leva. Då det var som värst började han ha självdestruktiva tankar. Allt detta kändes verkligen hemskt.

Vi skaffade hjälp åt pojken och fick vård vid barnpsykiatriska avdelningen. Dessutom gick pojken och talade med kuratorn. Vi hoppas att allt blir bättre från och med nu.”

RIKUtema är Brottsofferjourens nätpublikation. RIKUtema-artiklarna som publiceras i februari-mars 2021 handlar om mobbning och ungdomsvåld. 

LÄS MERA