Quick quit Skip to content
“Det känns som att inget är tillräckligt för mobbarna” – nätmobbningens anonymitet gör det särskilt svårt att ingripa

“Det känns som att inget är tillräckligt för mobbarna” – nätmobbningens anonymitet gör det särskilt svårt att ingripa

Mobbning, elaka kommentarer och trakasserier på nätet är grymt och förnedrande, berättar unga som blivit mobbade. Det kan vara svårt för en utomstående att ingripa i nätmobbningen eftersom mobbarna kan kommentera anonymt i olika appar, grupper på sociala medier och spelplattformar.

Nätmobbning sker till exempel i social media, på spelplattformar och i mobiltelefonernas meddelandeappar. Mobbningen tar sig till och med in i hemmet och ger den mobbade känslan av att aldrig ha möjlighet att fly från mobbningen.

Man ska inte behöva stå ut med någon form av trakasserier på nätet heller. Nätmobbning uppfyller ofta ett eller flera rekvisit för brott.

Då skolmobbningen övergick till nätet gjordes inte längre något för att stoppa den

En kvinna, 22, som under sin barndom och ungdom bott i en grannkommun till Uleåborg berättar att mobbningen började redan i lågstadieåldern.

“Till en början bestod skolmobbningen främst av elaka kommentarer och utfrysning. Det kändes som att jag inte dög åt någon och att jag bara gjorde fel, hur jag än försökte. Före mobbningen övergick till nätet försökte skolan och mina föräldrar ingripa men då det övergick till nätet gjorde ingen längre något.”

“Mobbarna bildade bland annat egna anonyma grupper på nätet där de delade foton och videon på mig. Det togs till exempel videon på mig i skolans matsal som sedan delades i olika grupper. Mobbarna gjorde narr av hur jag åt och mitt utseende. Jag kallades fet, ful, fattig och hora. Jag fick veta om grupperna då mobbarna emellanåt lade till mig i grupperna för att sedan ta bort mig.”

“Det känns som att jag förlorat hela min mänsklighet till följd av mobbningen.”

Den påfrestande mobbningen har lämnat sina spår hos kvinnan och ännu flera år efteråt försvårar dessa spår hennes liv.

“Situationen var som värst i högstadiet och det har påverkat mig så mycket att jag inte har klarat av att vidareutbilda mig på grund av min sociala rädsla. Jag lider av svår depression, ätstörningar och kraftig panikångest. Det känns som att inget är tillräckligt för mobbarna och att ingen kan göra något åt dem. Den enda trösten i situationen är att jag får börja gå i traumaterapi de kommande månaderna. Det känns som att jag förlorat hela min mänsklighet till följd av mobbningen som pågick i flera år”, säger hon.

Polisens utredning hjälpte till att stoppa osakliga rykten

Vad och vem som helst kan utsättas för mobbning och trakasserier på nätet. Mobbningen sker både bland vuxna och unga. Elaka kommentarer och kritik kan riktas till utseende, arbetsplatsen och hur man talar.

Anonymiteten på nätet sänker tröskeln att kommentera saker med en störande och kränkande ton. Ibland bortförklaras elaka kommentarer och kränkningar med att det varit på skoj.

Forum fria från mobbning är sällsynta. Inte ens i Habbo Hotellet som är populärt bland unga undgår man kritik. Där kan orsaken till mobbning vara till exempel att rummet som en deltagare byggt sägs vara fult.

Förutom anonymiteten är mobbningen på nätet skrämmande och särskilt grym eftersom den kan spridas okontrollerat. En ungdom berättade att då det var som värst spreds mobbningen till Ylilauta-forumet där situationen eskalerade ytterligare.

Det var polisens undersökning som till slut bröt de osakliga ryktena.

Ropande och förolämpningar är vardag på spelplattformarna

En man, 21, från Uleåborgsregionen berättar att mobbningen i spelvärlden, vid sidan av spelfärdigheterna, också riktar sig till spelarens ålder, röst och skrivkunnighet.

“Eftersom man spelar globalt på nätet används spelarens röst och meddelanden som kommunikation. Jag har en låg och mörk röst för min ålder. Jag får konstant höra om det, och om att jag inte alltid klarar av att skriva kommentarer grammatikaliskt korrekt. Om jag till exempel spelar med personer som är yngre kallas jag genast för boomer eller åldring.”

“Jag har märkt att om man vill klara sig i spelvärlden och på sociala medier i övrigt måste man kunna hålla huvudet kallt och se förbi förolämpningarna. Jag är på sätt och vis redan van vid mobbningen eftersom jag var mobbad under hela grundskolan. I skolan riktades mobbningen främst till att jag behövde extra stöd och jag kallades dum och fet. Man försökte nog ingripa i situationen men inte hjälpte det”, säger han.

“Administratörerna ingriper vanligtvis inte i spelarnas språkbruk.”

Den unga mannen fortsätter att berätta att det ofta är samma personer som trakasserar och mobbar i samma spel som spelarna sedan anmäler till administratörerna och moderatorerna. Tyvärr är metoderna för att hejda trakasserierna eller mobbningen inom spelen ofta få.

“Administratörerna ingriper vanligtvis inte i spelarnas språkbruk. Om en spelare inte vill höra konstant ropande och förolämpningar mitt i spelet kan man tysta ner den som ropar.”

“Trots att spelvärlden är rå finns det även möjlighet att skapa så kallade kamratstödsgrupper där varje deltagare anonymt kan tala ut. I dessa grupper kan det uppstå starka kompisrelationer men å andra sidan vet man aldrig vem man på riktigt talar med, säger han till slut.”

Text: Minna Korva-Perämäki

RIKUtema är Brottsofferjourens nätpublikation. RIKUtema-artiklarna som publiceras i februari-mars 2021 handlar om mobbning och ungdomsvåld.

Läs mera